Kaj je digitalni marketing oz. digitalno trženje, kako deluje + primeri

Zdaleč največja prednost digitalnega trženja napram klasičnim oblikam trženja je, da je digitalni marketing NATANČNO merljiv.
Če objavite oglas v časopisu, boste zelo težko natančno izmerili izplen iz tega oglasa. Če to isto objavo naredite na katerem od digitalnih kanalov, lahko izplen iz te objave izmerite do centa natančno.

Zraven tega pa je digitalni marketing v primerjavi s tradicionalnimi oblikami trženja, bistveno CENEJŠI. Poglejte spodnjo sliko (vir 11):

tradicionalni vs digitalni marketing stroški
Primerjava med stroški oglaševanja za doseg 1000 ogledov med oglaševanjem v tradicionalnih medijih (časopisi, revije, direktna pošta,…) napram oglaševanju na digitalnih kanalih (iskalniki, družabna omrežja,…)

Zraven natančnega merjenja rezultatov digitalnega marketinga in nižje cene, ki jo ima digitalno trženje, napram ostalim oblikam trženja, digitalni marketing prinaša še naslednje prednosti:

 • digitalni marketing omogoča globalni doseg za neprimerljivo nižje stroške kot klasično trženje
 • digitalni marketing omogoča personalizacijo marketinških kampanj (trženjske aktivnosti lahko naslovite direktno na posameznika, npr. naslavljanje prejemnika e pošte z imenom in priimkom)
 • digitalni marketing lahko izvaja vsak, ker je lahko priučljiv

V tej objavi je najprej razloženo kaj je digitalni marketing in katere so glavne prednosti digitalnega marketinga v primerjavi s tradicionalnimi oblikami trženja. V nadaljevanju pa je s primeri prikazano kako se izvaja digitalni marketing.

Kaj je digitalni marketing oz. digitalno trženje

Digitalni marketing je trženje (promocija, oglaševanje,…) na različnih digitalnih kanalih (TV, splet, radio, digitalni jumbo displayi,..).

Za razliko od ostalih, bolj tradicionalnih oblik trženja (npr. oglaševanje v časopisih in revijah, letaki, reklame, sejmi…) omogočajo kanali digitalnega marketinga bistveno bolj natančno merjenje in spremljanje oglaševalskih kampanj.

Digitalni marketing zajema trženje in promocijo na najrazličnejših digitalnih kanalih (televizija, radio, spletne platforme, digitalni panoji, sms oglaševanje, itd… ).

Digitalni marketing velja za bistveno bolj učinkovitega od tradicionalnih oblik oglaševanja.

digitalni marketing

Primer:

 • pri spremljanju učinkovitosti oglaševanja čez npr. letake, ki jih gospodinjstva prejemajo v svoje nabiralnike, se učinkovitost le teh, lahko meri skozi povečane prodajne rezultate (po koncu oglaševalske kampanje) npr. s številom vnovčenih, iz letakov izrezanih bonov s popusti.
 • pri spremljanju učinkovitosti oglaševanja čez npr. spletni marketing (ki je eden od kanalov digitalnega marketinga, več o tem v nadaljevanju), lahko oglaševalske kampanje med samim potekom kampanj spreminjate in prilagajate. Tako direktno vplivate na večjo učinkovitost digitalnih marketinških kampanj.

Glavne pomankljivosti tradicionalnega marketinga v primerjavi z digitalnim marketingom, so:

 • višji stroški (npr. udeležba na sejmih)
 • težka in nenatančna merljivost učinkovitosti oglaševanja
 • težavnost pridobivanja povratnih informacij (npr. od oglaševanja v časopisu)
 • nič oz. zelo malo interakcije s potencialnimi kupci
 • slab izplen od oglaševanja
tradicionalni marketing pomanjkljivosti
Glavne pomanjkljiovsti tradicionalnega marketinga v primerjavi z digitalnim marketingom, vir slike: LyfeMarketing

Preberite še:

Zakaj se odločiti za digitalni marketing [in ne samo za tradicionalni marketing]

Za digitalni marketing (v primerjavi z drugimi oblikami marketinga) se splača odločiti zaradi naslednjih razlogov

 • digitalni marketing je bolj priročen. Posamezne oglaševalske kampanje je mogoče izvajati lažje in hitreje, hkrati pa digitalno oglaševanje pogosto ne zahteva toliko angažiranosti različnih strokovnjakov, kot to zahtevajo druge oblike oglaševanja (moderatorji na radiu, oblikovalci za TV, tiskarji, itd…).

 • digitalno trženje je stroškovno bistveno bolj učinkovito (ker je neučinkovite oglasne kampanje mogoče enostavno in takoj, ugasniti).

 • digitalni marketing vam omogoča hitro in sprotno opazovanje in merjenje rezultatov ter s tem sprotno in hitro “učenje” kaj v vaši marketinški kampanji deluje in kaj ne.

 • zaradi bistveno večje možnosti interakcije s končnimi kupci, omogoča digitalno trženje bistveno večjo kreativnost v nagovarjanju vašega bazena kupcev (npr. s kvizi, interaktivni aplikacijami in igrami,…).

Razliko med vložki v digitalni marketing in tradicionalni marketing prikazuje spodnja študija (vir 10):

digitalni marketing vložki
Razlika med vlaganjem podjetij v tradicionalne oblike marketinga (rumena črta) in vložki v digitalni marketing (črna črta).

Kako deluje digitalni marketing

Digitalni marketing deluje po principu 4 korakov:

 • najprej je potrebno poskrbeti za obiskanost digitalne entitete s katero je podjetje prisotno na trgu (npr. obiskanost spletne trgovine, spletne strani, skupnosti na socialnem omrežju, itd…)

 • nato se je potrebno truditi vzpostaviti interakcijo obiskovalcev z vašo digitalno predstavitvijo (npr. s pridobivanjem všečkov, z branostjo vaših spletnih vsebin, s spodbujanjem komentarjev, itd…)

 • potem je potrebno skrbeti za generiranje nakupov oz pridobivanje povpraševanj po vaših storitvah

 • nato je potrebno poskrbeti za realizacijo oz. zaključevanje prodaje

Stopnje digitalnega marketinga:

digitalni marketing lijak
Lijak delovanja digitalnega marketinga, vir slike: ReliableSoft

TOFU je izraz za Top of funnel. Na tej stopnji se z digitalnim marketingom trudimo pripravljati vsebine, ki na različnih spletnih kanalih, prispevajo k povečanju obiskanosti naše digitalne prisotnosti (npr. spletne trgovine ali internetne strani). To dosegamo z npr. objavljanjem spletnih vsebin na družabnih omrežjih, SEO optimizacijo vsebin na spletni strani, itd…

Na sredini digitalno marketinškega lijaka (MOFU) ustvarjamo vsebine, katerih funkcija je izboljševanje interaktivnosti z našo digitalno prisotnostjo. To počnemo z objavljanjem uporabnih vsebin, organiziranjem webinarjev, email marketingom, itd…

Na dnu digitalnega lijaka (BOFU) z različnimi vsebinami spodbujamo nakupe oz. odločitve za oddajo povpraševanj (npr. demo predstavitve delovanja vaših storitev, objavljanje vsebin, ki prikazujejo primerjave med izdelki, uspešne zgodbe uporabnikov, itd…)

Kako se razlikujeta digitalni in spletni marketing

Medtem, ko se digitalni marketing osredotoča na trženje, promocijo in oglaševanje produktov in storitev na VSEH (različnih) digitalnih kanalih, je SPLETNI marketing osredotočen predvsem na trženje in promocijo NA SPLETU. Za razliko od spletnega marketinga, kjer celotno trženje poteka izključno NA SPLETU, celovita digitalna promocija podjetja oz. posameznikov, v primeru digitalnega marketinga, poteka tudi na televiziji, digitalnih panojih, oglasih na radiu, čez sms besedila in drugo.

Kakšna je napoved/projekcija rasti digitalnega marketinga v prihodnjih letih (v ZDA), prikazuje raziskava, kjer so raziskovali kakšne digitalno marketinške aplikacije zanimajo oz. nameravajo razvijati, anketirana podjetja v prihodnosti (vir 3 – Digital Marketing Software Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2020 – 2027):

.

digitalni marketing

V nadaljevanju članka boste videli podrobno opisane in prikazane primere kako digitalni marketing na internetu, na nekaterih spletnih kanalih, izvajam, na svojih spletnih straneh, sam, dodatno pa sem vsebino dopolnil še z nekaterimi nekaterimi drugimi kanali spletnega trženja (infografike, game advertising, affiliate marketing,…), ki jih sicer sam ne uporabljam, uporabljajo pa jih nekateri moji poslovni partnerji in podjetja za katera opravljam marketing svetovanje.

NAMIG: Začetnikom v digitalnem marketingu in predvsem tistim, ki se zanimate za izobraževanje za digitalni marketing, so na povezavi, objavljene nekatere možnosti pridobitve znanj iz različnih področij digitalnega marketinga. Bodisi, da vas zanima individualno ali skupinsko izobraževanje.

Kaj sodi v digitalni marketing

K digitalnemu marketingu sodijo naslednji trženjski kanali:

 • spletni marketing
 • mobilni marketing
 • outdoor digitalno oglaševanje
 • oglaševanje preko sms in mms sporočil
 • storitve oglaševanja preko displayev, itd….

V nadaljevanju so podrobneje opisani vsi omenjeni kanali…

Preverite še:

Spletni marketing .

K spletnemu marketingu sodijo:.

 • iskalni marketing, ki ga sestavljata optimizacija spletnih strani (search engine optimization oz. SEO) in plačljivo spletno oglaševanje
 • email marketing
 • vsebinski marketing (pogosto imenovan tudi blog marketing, čeprav k vsebinskemu marketingu, kot boste videli v nadaljevanju, spada bistveno več kot samo bloganje))
 • marketing na družabnih omrežjih
 • infografike

Podrobnosti o tem kaj je spletni marketing in kako ga izvajati učinkovito, najdete na povezavi.

Preberite še:

.

Iskalni marketing

Iskalni marketing je tisti del spletnega marketinga, ki se ukvarja s pritegovanjem uporabnikov največjih spletnih iskalnikov (Google, Bing,…).

Iskalni marketing sestavljata optimizacija spletnih strani (SEO) in plačljivo spletno oglaševanje (PPC).

Optimizacija spletnih strani je proces, ki pomaga spletne strani prikazati na vrhu iskalnika med neplačanimi prikazi spletnih strani. Plačljivo spletno oglaševanje (Google Ads) pomaga spletne strani prikazovati na vrhu iskalnika Googla s pomočjo plačanih oglasov.

Na področju iskalnega marketinga v največji meri prednjalči interes za iskalni marketing na Googlu.

Razlog, da se za iskalni marketing (search engine marketing oz. SEM) zanimajo podjetja, v prvi vrsti, na Googlu, je v spodnji raziskavi (vir 4 – Search engine market share in 2020), iz katere je razvidno, da v iskalnem marketingu, Google pobira zdaleč največji delež spletnih uporabnikov:

Optimizacija spletnih strani oz. SEO (search engine optimization)

..

Optimizacija spletnih strani (SEO) je proces preko katerega dosegate večjo vidnost spletnih strani (z njihovo čim višjo uvrstitvijo v spletnih iskalnikih (npr. na Googlu)) med t.i. organskimi/naravnimi/neplačanimi prikazi spletnih strani v spletnih iskalnikih.

Razlog, da je optimizacija spletnih strani pri večini podjetij usmerjena predvsem v doseganje visokih uvrstitev spletnih strani na Googlu, dokazuje zgornja raziskava (vir 4 – Search engine market share in 2020), iz katere je razvidno, da v iskalnem marketingu, Google pobira zdaleč največji delež uporabnikov.

Spletna optimizacija se deli na onsite SEO optimizacijo, offsite SEO optimizacijo in tehnično optimizacijo spletnih strani.

Učinkovita optimizacija spletnih strani se osredotoča predvsem na troje:

 • redno povečevanje obiskanosti na spletno stran
 • redno povečevanje števila prejetih povpraševanj iz t.i. lead generation spletnih strani
 • redno povečevanje spletne prodaje (izboljševanje t.i. konverzij – to je spreminjanja obiskovalcev spletne strani v kupce izdelkov oz. povpraševalce po storitvah)

Za marketing s pomočjo optimizacije spletnih strani se prvenstveno odločate podjetja in posamezniki:

 • ki se želite dolgoročno, uspešno pozicionirati na Googlu,
 • ki se želite “znebiti” odvisnosti trženja od plačljivih spletnih kampanj in
 • podjetja, ki imate za metode optimizacije spletnih strani, ustrezne produkte in storitve.

Glede na to, da število iskanj na spletu, iz leta v leto narašča (vir slike 1 – 62 SEO Statistics You Can’t Ignore: 2020 Market Share Analysis & Data), optimizacija spletnih strani pa je vrsta digitalnega marketinga, ki internetnim stranem poskuša “ujeti” ta iskanja, je logično, da med vsemi digitalno marketinškimi kanali, ravno interes za SEO optimizacijo spletnih strani, najbolj narašča:

Odstotek populacije, ki dnevno išče po spletu (iz leta v leto narašča). Posledično je zanimanje za iskalni marketing (SEO optimizacija in Google Ads) iz leta v leto višje.

SEO industrija (t.j. industrija breplačnega pritegovanja obiskovalcev na spletne strani iz iskalnika Google) je bila v letu 2020 že ocenjena na cca. 80 milijard dolarjev (vir 2 – SEO Statistics). Spodaj je objavljenih še nekaj drugih zanimivih statistik o SEO optimizaciji:

Nekateri statistični podatki, ki dokazujejo zakaj trend zanimanja za SEO optimizacijo, med vsemi digitalnimi kanali trženja na spletu, iz leta v leto, narašča.

NAMIG: Podrobno je optimizacija spletnih strani za Google, kot ena od najbolj atraktivnih vej digitalnega marketinga, predvsem za podjetja, ki jih zanima dolgoročna, strateško visoka pozicija/uvrstitev na Googlu, opisana v članku na povezavi, sicer pa nasvetom za optimizacijo spletnih strani iz prakse, namenjam svojo ločeno spletno stran Optimizacija spletnih strani Seo-Praktik.si.

.

Primeri izvajanja marketinga s pomočjo optimizacije spletnih strani

.

Spodaj so predstavljeni 3 primeri izvajanja digitalnega marketinga s pomočjo optimizacije spletnih strani:

.

 • prvi primer prikazuje kako s pomočjo spletne optimizacije narašča obisk/promet/vidnost spletne strani v spletnem iskalniku (Google),
 • drugi primer prikazuje kako s pomočjo SEO optimizacije narašča število povpraševanj iz spletne strani,
 • tretji primer opisuje primer izboljševanja prodaje preko spletne strani (zaradi optimizacije spletne strani).

..

Prvi primer: Digitalni marketing za izboljšanje obiskanosti spletnih strani

.

Na spodnji sliki je prikazan rezultat optimizacije spletne strani v obliki povečanega obiska spletne strani:

.

.

Prikaz rasti obiskovalcev na spletni strani Mizarstvo.si, kjer se je izvajala optimizacija spletne strani v letu 2015 (predvsem t.i. blog marketing – to je pisanje t..i SEO člankov za long tail ključne besede, povezane z mizarsko panogo).

T.i. blog marketing (pisanje blog zapisov) je učinkovit ob pogoju, da so blog zapisi pisani na podlagi analize (long tail) ključnih besed, hkrati pa morajo zapisi upoštevati tudi aktualna SEO pravila, saj je od njih odvisna višja uvrstitev zapisov na prvi strani Googla.

.

Podoben primer rezultatov (aktualnejše, 2022) SEO optimizacije prikazuje spodnja slika:

optimizacija spletnih strani ebonitete
Na sliki so prikazani rezultati izvajanja digitalnega marketinga s pomočjo optimizacije spletnih strasni (SEO) za spletno stran www.ebonitete.si. V stolpcih od W do BL so prikazane uvrstitve spletne strani www.ebonitete.si na Googlu (v letu 2022) za nekatere identificirane ključne besede z natančno pregledanimi iskalnimi volumni (stolpec B) na Googlu. Višje kot so uvrstitve na Googlu (bližje kot so uvrstitve številki ena), več obiskovalcev si spletna stran www.ebonitete.si lahko obeta iz naslova neplačanih prikazov svoje spletne strani na Googlu.

.

NAMIG: Če ciljate na to, da svoj digitalni marketing izvajate s pomočjo optimizacije spletnih strani in blog marketinga, bodite zraven pisanja blogov za analizirane ključne besede in SEO optimizacijo zapisov, pozorni tudi na to, da so blog zapisi maksimalno uporabni, zanimivi in predvsem, NE REKLAMNO/PR-OVSKI. Reklam uporabniki Googla ne berejo radi. Zanimajo jih uporabne vsebine in koristini nasveti.

.

Drugi primer: Digitalni marketing za povečanje števila prejetih povpraševanj iz spletne strani

.

Za prikaz tega primera lepim sliko naraščanja prejetih povpraševanj iz zgoraj omenjene spletne strani Mizarstvo.si.

.

Modri stolpci prikazujejo naraščanje prejetih povpraševanj v letu 2014, rdeči stolpci pa število prejetih povpraševanj, po mesecih, v letu 2015:

.

.

Prikaz števila prejetih povpraševanj v letu 2014 (modri stolpci) in v leto 2015 (rdeči stolpci). Namen spletne strani za pridobivanje čim večjega števila povpraševanj, se s tujko imenuje “lead generation”. Če izvajate digitalni marketing za lead generation spletne strani, bodite pozorni, da se osredotočate na kakovostne leade (pred količino prejetih leadov), kajti vsak lead, dokler preko njega ni realizirana prodaja, predstavlja STROŠEK. Lead generation naj bo zato samo “prva metrika”, ki jo spremljate pri učinkovitosti vašega digitalnega marketinga.

Zelo učinkovit primer učinkovite lead generation spletne strani (ki združuje t.i. blog digitalni marketing in lead magnete (za generacijo leadov)) poglejte na spodnjem primeru spletne strani Prvafina.si:

lead generation www.prvafina.si
Super pregledno izdelana spletna stran Prve finančne agencije d.o.o., www.prvafina.si, ki na zelo pregled in učinkovit način pridobiva nova povpraševanja preko svoje spletne strani s pomočjo kontaktnega obrazca in objavljene telefonske številke.

Tretji primer: Digitalni marketing za povečanje prodaje (s pomočjo SEO optimizacije)

.

V tretjem primeru prikazujem mojo spletno stran vgradneomare.eu:.

.

Preko spletne strani vgradneomare.eu (na kateri se izvaja digitalni marketing izključno s pisanjem vsebin (blog marketing)) in optimizacijo spletne strani, se zadnjih 8 let, na letni ravni proda za cca. 160.000 € vgradnih omar.

NAMIG: Če imate namen digitalni marketing na spletu, usmeriti prvenstveno v izboljšanje prodaje na spletu, priporočam, da zraven SEO optimizacije, dobro “preučite” tudi izboljševanje konverzije spletnih strani. Medtem, ko bo optimizacija spletnih strani, poskrbela za večji obisk strani, bo višja konverzija poskrbela za to, da se čim več obiskovalcev spremeni/konvertira v kupce.

.

Sklepi

.

Digitalni marketing s pomočjo optimizacije spletnih strani prinaša različne pluse in minuse:

.

Plusi:

 • optimizacija spletnih strani in vsebinski marketing (če ga izvajate v okviru svojega podjetja) ne stanejo (denarja)
 • optimizacija spletnih strani zagotavlja dlje časa obstoječe rezultate
 • osvojitev tehnik digitalnega marketinga s pomočjo optimizacije spletnih strani omoogoča enostavno rast spletne strani (z dodajanjem vedno novih, kakovostnih spletnih vsebin)

.

Minusi:

 • optimizacija spletnih strani in vsebinski marketing vzameta ogromno časa, še posebej začetnikom
 • optimizacija spletnih strani & vsebinski marketing ne omogočata takojšnjih rezultatov (povečanja obiska, povečanega števila povpraševanj, povečane prodaje)
 • ni vsak produkt in vsaka storitev primerna za spletno optimizacijo in vsebinski (blog) marketing
 • na spletu je toliko teorije o optimizaciji spletnih strani in blog marketingu, da začetnik težko razbere kaj deluje, kaj je res in kaj ne

.

Moje priporočilo:
Podjetja in posamezniki, ki nameravate svoj digitalni marketing usmeriti v vsebinski, blog marketing in optimizacijo spletnih strani, pred začetkom izvajanja marketinških aktivnosti, sestavite t.i. marketinški načrt.
Dobra marketinška strategija vam bo pomagala predvsem, da spletnih vsebin ne sestavljate “v prazno”, da ne izgubljate časa in, da blog marketing “zgrabite” najprej tam, kjer vam bo tudi najprej prinašal rezultate.
Primere SEO strategij oz. marketinških načrtov za izvajanje optmizacije spletnih strani najdete na povezavi Primeri marketinških SEO strategij za učinkovit digitalni marketing

.

.

.

Plačljivo spletno oglaševanje ot. Google Ads oglaševanje je, za razliko, od brezplačnega spletnega trženja (opisanega v zgornjem poglavju), namenjeno doseganju podobnih marketinških in prodajnih ciljev, le, da se za doseganje ciljev ne “troši” čas, ampak denar. Plačljivo spletno oglaševanje je primerno za hitro promocijo, prodajne akcije, sezonsko oglaševanje, itd.

Glavna razlika med plačljivim oglaševanjem (na Googlu) in SEO optimizacijo je v tem, da plačljivo oglaševanje prinaša rezultate dokler Googlu plačujete, SEO optimizacija pa še lep čas po tem, ko je aktivna SEO kampanja, že dolgo zaključena..

.

Dobro poglejte spodnjo sliko:

.

.

efekt plačljivega oglaševanja
Ta “hribček” na sliki, prikazuje obisk spletnega prometa v času plačljivega oglaševanja. Ko se plačevanje za oglaševanje (bodisi Google Ads, Facebook oglaševanje ali nekaj tretjega), prekine, se ustavi tudi dotok obiskovalcev na spletno stran oz. v spletno trgovino.

V primeru plačljivega oglaševanja na spletu, svoj budžet namenjate plačljivim oglasom (npr. Googlovim Ads, Facebook oglaševanju,….) in vaša spletna stran se v hipu znajde tam, kjer se že nahaja spletni promet/obiskovalci.

.

Na ta način je obisk vaše spletne strani povečan takoj, odvisno od kakovosti spletne strani, pa posledično, hipno zrastejo povpraševanja oz. spletna prodaja.

..Primer plačanega spletnega oglasa (za ključno besedo telefonski ovitki):

.

.

primer Google Ads oglasa
Pri Google Ads oglaševanju gre za zakup ključnih besed. Preko Googlove platforme za oglaševalske kampanje zakupite ključne besede preko katerih želite, da se vaša spletna stran znajde na prvi strani Googla (po tem, ko uporabniki Googla zakupljeno ključno besedo vtipkajo v Google). Pri plačljivem digitalnem marketingu na spletu, NI NEPOMEMBNO, kako sestavljate oglase, saj je tudi položaj/pozicija plačanih oglasov podvržena kakovosti pripravljenih oglasov. Google Ads oglasi so “ovrednoteni” s t.i. Quality Score (od 1 do 10), oglasi z najboljšim rezultatom kakovosti pa so uvrščeni višje kot konkurenčni oglasi. Na sliki je prikazan plačljiv oglas spletne trgovine TopIzbira.si, ki velja v Sloveniji za enega izmed najbolj znanih prodajalcev ovitkov za telefone, pametne ure in zaščitna stekla za telefone.

Učinkovitost digitalnega marketinga s plačljivimi spletnimi oglasi se meri s konverzijo/pretvorbo obiskovalcev spletnih strani v kupce oz. tiste, ki oddajajo zanimanja za vaše produkte in storitve oz. v tiste obiskovalce, ki na vaših spletnih straneh pustijo neko sled/lead (npr. elektronski naslov).

.

Plačljivo Google oglaševanje, z razvojem in časom, oglaševalcem omogoča vedno nove funkcionalnosti in izboljšave. Z namenom čim bolj natančnega ciljanja na ciljno publiko.

.

Z Googlovim Ads oglaševanjem, lahko izberete npr. premer in obseg iz katerega območja naj prihajajo spletni uporabniki, katerim želite, da se prikazuje vaš oglas:

.

.

možnosti nastavitev google ads oglaševanja
V tem primeru, npr. žeim, da se moj oglas prikazuje na območju okrog Ptuja v razdalji cca. 60 km v vse smeri.

Nastavitev za maksimalno ciljano Google oglaševanje, je nešteto….

.

Od tega, da nastavite npr. dnevni budžet, koliko želite največ investirati v oglaševanje, do tega, na katerih napravah se naj oglasi prikazujejo (mobilnih napravah, tablicah, namiznih računalnikih) ter tega na kak način se naj oglasi prikazujejo (v obliki tekstovnega oglasa, v obliki slikovne reklame (display network)) in tako naprej.

.

Prikaz različnih formatov Google Ads oglasov poglejte spodaj:

.

.

Prikaz primera plačljivih tekstovnih oglasov, ki se prikažejo v iskalniku Google, ko nekdo vtipka vanj ključno besedo darila:

.

.

možnosti prikaza Googlovih oglasov
NAMIG: Google Ads oglaševanje je priporočljivo tudi za “testiranje” konverzije posameznih ključnih besed. Recimo, da spletna stran razmišlja o tem, da bi se v prihodnosti na Googlu rada pozicionirala kot kakovostna trgovina z najrazličnejšimi vrstami daril (npr. darili za rojstni dan, materinski dan, poslovnimi darili, itd…). Če bi želela spletna trgovina, pred začetkom dvigovanja svoje trgovine na prvo stran Googla, ugotoviti ali je sploh spletna trgovina izdelana tako, da bo obiskovalce trgovine konvertirala v kupce, za določeno obdobje zakupi ključno besedo in “preveri” kako stran konvertira. Google Ads oglaševanje se zato lahko tudi uporablja za iskanje najboljših/najbolj profitabilnih, konverzijskih ključnih besed. Na tak način so se digitalnega marketinga, z raziskovanjem najbolj profitabilnih ključnih besed, lotili v spletni trgovini Sanjski-Šopek.si, kjer med drugim, ponujajo tudi darila za materinski dan..

.

Google Ads Display oglaševanje (preko t.i. Google display networka) pomeni podobno kot tekstovni Google Ads oglasi (opisani zgoraj), da zakupite ključne besede, vaš oglas pa se prikazuje v obliki grafično izdelane reklamne pasice, v Googlovi mreži spletnih strani, ki omogočajo prikaz display reklam.

.

.

display oglaševanje
Slovenska, najbolj znana team building agencija ETC Adriatic.si, s pomočjo Google Display oglasov, oglašuje svoj team building program NewYorška borza, na spletnem portalu Finance.si.
Remarketing

.

Ena bolj zanimivih in učinkovitih možnosti plačljivega Google Ads oglaševanja, je tudi remarketing, imenovan tudi retargeting.

.

Logika remarketinga deluje tako, da uporabnikom Googla in drugim spletnim obiskovalcem, spletne strani prikazujejo tiste oglase spletnih strani, na katerih so uporabniki bili prisotni v preteklosti.

.

Sklepi

.

Digitalni marketing s pomočjo plačljivega Google Ads oglaševanja ima, tako kot ostale oblike digitalnega marketinga, svoje pluse in minuse:

.

Plusi:

 • z Google Ads oglaševanjem lahko zelo hitro povečate obisk spletne strani oz. spletne trgovine
 • Google Ads se razvija, s čimer omogoča, vedno znova nove funkcionalnosti in nastavitve za zelo natančno ciljanje spletne publike
 • za Google Ads oglaševanje sami določate marketinški budžet, to pa pomeni, da je Google Ads platforma tudi zelo primerna za testiranje

.

Minusi:

.

 • rezultati Google Ads oglaševanja trajajo tako dolgo, dokler plačujete
 • kljub trudu, da je Google Ads platforma čimbolj enostavna za uporabo, začetniki vseeno potrebujejo kar nekaj časa, da jo osvojijo
 • tudi med Google Ads plačljivimi oglasi obstaja konkurenca. Kar pomeni, da ni vseeno kako sestavite oglase, saj se slabše uvrščeni oglasi uvrstijo na slabša mesta.

.

Moje priporočilo (na podlagi lastnih izkušenj):
Za začetek in testiranje Google Ads platforme poskušajte z majhnim marketinškim budžetom. Če plačljivo oglaševanje za vas deluje, vkomponirajte strošek v vaš spletni nastop (dvignite ceno produktov za ceno oglaševanja), a vseeno, ob strani, počasi gradite svojo zgodbo s pomočjo optimizacije spletne strani in vsebinskega marketinga (prvo poglavje tega prispevka, zgoraj). Na ta način se boste s časom “odlepili” odvisnosti od plačljivega spletnega oglaševanja.

Vplivnostni (influencer) marketing

Influencer marketing je oblika digitalnega marketinga, kjer blagovne znamke sodelujejo z influencerji – posamezniki, ki imajo velik doseg in vpliv na določeno ciljno občinstvo na različnih digitalnih platformah.

influencer marketing

Ti influencerji, ki so pogosto prepoznani kot vplivne osebe na področjih, kot so moda, lepota, potovanja, tehnologija, hrana in življenjski slog, uporabljajo svojo avtentičnost in avtoriteto, da promovirajo izdelke ali storitve.

Sodelovanje med blagovnimi znamkami in influencerji se običajno dogaja prek sponzoriranih objav, pregledov izdelkov, giveawayjev ali prevzemov profilov, kjer influencerji ustvarjajo in delijo vsebine, ki so relevantne za njihovo občinstvo.

Ključ do uspešnega influencer marketinga je v izbiri pravega influencerja, ki ustreza blagovni znamki in njenim vrednotam, ter v ustvarjanju pristnih in verodostojnih vsebin, ki resonirajo s sledilci.

Influencerji s svojo digitalno prisotnostjo in vplivom lahko učinkovito povečajo prepoznavnost blagovne znamke, angažiranost občinstva in celo prodajo, saj njihovi sledilci pogosto zaupajo njihovim priporočilom bolj kot tradicionalnim oglasom.

Pomemben element influencer marketinga je tudi merjenje uspešnosti kampanj z uporabo različnih analitičnih orodij, ki omogočajo spremljanje dosega, angažiranosti, konverzij in povratka na investicijo (ROI).

Vplivnostni marketing zahteva tudi skrbno upravljanje odnosov z influencerji, saj dolgoročno sodelovanje lahko prinese večje in bolj trajne rezultate.

Pravna regulacija tega področja vključuje spoštovanje zakonodaje glede poštenih poslovnih praks, varstva osebnih podatkov in avtorskih pravic, kar zagotavlja transparentnost in zaupanje med blagovnimi znamkami, influencerji in potrošniki.

Za več informacij o tem, kdo so influencerji in kako delujejo, si lahko preberete članek Kaj je influencer. Tako influencer marketing predstavlja sodoben in učinkovit način za povezovanje blagovnih znamk s potrošniki na bolj osebni in interaktiven način, kar je še posebej pomembno v digitalni dobi, kjer tradicionalne oblike oglaševanja izgubljajo svojo moč.

Email marketing

Email marketing je komuniciranje s potencialnim bazenom kupcev čez elektronsko pošto.

Najbolj neučinkovit pristop k email marketingu (ki pa se ga, na žalost, še vedno poslužuje ogromno tržnikov) je “spamming”. Pri spammingu ciljate na to, da na čim večjo količino elektronskih naslovov pošiljate svoje prodajne in marketinške vsebine. V upanju, da boste kaj prodali.

Proti spamanju se bori Google (ki spam sporočila uvrsti v posebno mapo “Vsiljena pošta”), hkrati pa tudi organi pregona, ker pač ni zakonsko dovoljeno elektronske pošte pošiljati na vse mogoče naslove.

Običajno spamerska/vsiljiva pošta zgleda tako:

.

primer spam email reklam

.
Običajni email marketing ima ponavadi spodnjo obliko:

.

.

primer običajne email pošte

Nekatere marketinške študije dokazujejo, da je email marketing, eden od najbolj zaželenih spletnih kanalov, v katerega vlagajo podjetja največ svojih sredstev (vir 5 – 10 email marketing stats you need to know in 2021):

.

.

investicije v email marketing

Razlog za to so marketinške raziskave, ki dokazujejo kaj uporabniki spleta, na internetu najpogosteje počnejo (vir 6 – Internet Statistics, Trends & Data):

.

.

kaj uporabniki počnejo na internetu

Uspešnost in učinkovitost email marketinga sta, zraven pristopa in taktike, odvisna tudi od tega v kateri panogi izvajate email marketing.

Na Mailchimpu (ponudniku orodja za email marketing) so, naredili raziskavo o tem kakšna je stopnja odpiranja elektronske pošte v različnih branžah:

.

stopnja odpiranja e pošte po panogah

Plusi email marketinga:

 • e mail digitalni marketing je fantastično orodje za povečevanje vaše baze potencialnih kupcev
 • je odlično orodje za nežno negovanje strank in, da stranke v poplavi digitalnih informacij, vsake toliko spet spomnite, da sploh obstajate
 • s pametnim pristopom pri obveščanju strank, lahko nežno “podtaknete” tudi kakšno super prodajno akcijo

Minusi email marketinga:

 • neučakani prodajalci kar ob prvi email kampanji začnejo s prodajo, s čimer pogosto dosežejo nasprotni učinek, to je – povečujejo število tistih, ki se odjavljajo od e novic, namesto število tistih, ki se prijavljajo za e novice
 • površno izvajan email marketing nima učinka

Moje priporočilo: Za začetek in testiranje poskušajte z email marketingom z majhnim denarjem. Če email marketing za vas deluje, vkomponirajte strošek v vaš spletni nastop. Za brezplačen test uporabite npr. Mailchimp (omogoča brezplačno uporabo za pošiljanje e pošte do 2000 email naslov, na mesec).

..

Vsebinski marketing

.

Vsebinski marketing predstavljam ločeno, v zapisu Vsebinski marketing & prikazi primerov.

Spodnja slika prikazuje počasi naraščajoč trend zanimanja za vsebinski marketing (content marketing) v primerjavi z drugimi spletno marketinškimi kanali in pristopi:

zanimanje za različne vrste digitalnega marketinga

Medtem, ko so zanimanja za ostale spletne kanale in taktike, bolj podvržena različnim nihanjem, zanimanje za vsebinski marketing (zelena črta na grafu), ves čas počasi raste.

Pri vsebinskem marketingu gre za to, da znate pravo/ustrezno vrsto spletne vsebine, v ustreznem formatu, ob ustreznem času, servirati ciljni publiki, preko ustreznega spletnega kanala.

Marketing na družabnih omrežjih

Najbolj znana in najbolj uporabljana družabna omrežja so Facebook, TikTok, Instagram, Twitter in LinkedIN. Digitalni marketing na vseh teh omrežjih lahko izvajate na 2 načina: s plačljivim oglaševanjem ali z brezplačnim sodelovanjem in objavljanjem svojih objav na teh socialnih omrežjih.

Marketing na vsakem izmed družabnih omrežij, bodisi preko plačljivega oz. neplačljivega pristopa, zahteva svoja znanja inpoznavanje specifičnih zakonitosti posameznega družabnega omrežja.

Marketing na Facebooku

Facebook velja za najbolj uporabljano družabno omrežje, vendar zanj že dolgo velja, da resne digitalne prisotnosti na tem omrežju, brez plačljivih oglasov, praktično ne morete zgraditi. Facebook oglasi so razmeroma poceni, z bolj natančnim upoštevanjem zakonitosti priprave ustreznih formatov oglasov ter bolj natančno kot targetirate na ciljno publiko z Facebook oglasi, pa si lahko obetate, da se stroški oglaševanja na Facebooku, znatno znižajo.

Družabno omrežje Facebook je primerno za oglaševanje široke vrste produktov in storitev (nakit, obutev, oblačila, parfumi, darila, prehrasnki dodatki, pnevmatike, obrtne storitve, digitalni produkti, izdelki zabavne elektronike, itd…)

Marketing na LinkedIN-u

LinkedIN družabno omrežje je najbolj primerno za digitalno trženje podjetjem, ki delujete v BTB panogah, za storitvene dejavnosti višje dodane vrednosti (računovodstvo, tečaji, coachingi, odvetniki), za prodor na tuje trge in za iskanje bodočih kadrov. Za razliko od plačljivega oglaševanja na Facebook-u, so oglasi na LinkedIN-u praviloma dražji.

Marketing na Instagramu

Marketing na Instagramu sloni na promociji pretežno slikovnega materiala in vsebin. Pritegovanje obiskovalcev na Instagramu je zato najbolj primerno za produkte in storitve, ki jih je mogoče na maksimalno vizualno všečen način, promovirati med uporabnike Instagrama (oblačila, potovanja, dekor, nakit, obutev,…)

Dodatno:

Marketing na Twitterju

Med vsemi družabnimi omrežji, sodi Twitter med najhitrejše družabno omrežje. Nastop na Twitterju temelji na rednem in zelo pogostem objavljanju spletnih vsebin (tudi do 8 krat na dan), sicer pa je pridobivanje sledilcev na Twiiterju med najlažjimi na družabnih omrežjih. Twitter je primeren za promocijo storitvenih produktov višje dodane vrednosti, še posebej, če v svoji panogi izstopate iz povprečja in lahko ponudite storitve, ki jih sicer povprečna javnost v vaši panogi že deloma obvlada.

Digitalni marketing na YouTube

YouTube je v zadnjih letih eden od najbolj popularnih digitalnih kanalov za oglaševanje..

.

digitalni marketing youtube

Infografike

Infografike so nastale zato, ker smo ljudje prej vizualna bitja, kot dobri in vestni bralci.

Spletne in druge vsebine (stare dobre, klasične knjige) v celoti berejo knjižni molji in študenti ter vsi, ki se namensko odločijo, da bodo prebrali določeno knjigo. Vsi ostali, tekstovne vsebine na spletu, le skenirajo.

Poglejte kako pozornost povprečnega obiskovalca spletne strani pada, glede na čas, ki ga mora posvetiti posamezni spletni vsebini (vir 7 – Creating A Content Strategy For The Generation Of Skimmers):

pozornost obiskovalcev spletne strani

5 minutno pozornost dosega v povprečju vsega 9,42% spletnih vsebin, skoraj 90% spletnih vsebin nam ukrade največ 10 sekundno pozornost.

Ker torej ne beremo temeljito in, ker si hitreje zapomnimo reči, ki jih vidimo, so nastale infografike.

Infografike so, v bistvu, nič drugega, kot tekstovno sporočanje, prevedeno v slikovni izgled.

Ker so infografike lepše, preprostejše, bolj duhovite in bolj zanimive, kot teksti, njihovi ustvarjalci računajo na to, da bodo tudi bolj konzumirane in deljene po spletu (kar vpliva na povečanje spletne izpostavljenosti posamezne spletne strani).

Za infografike vam ni potrebno biti grafik, ker obstoji na internetu ogromno spletnih strani, ki vam pomagajo izdelati inforgrafike. Ena od teh je PiktoChart:

marketing z infografikami

NAMIG: Zraven vizualne predstavitve in estetske všečnosti napram zgodbam, ima digitalni marketing s pomočjo infografik še poseben potencial v svetu offsite SEO optimizacije.
Offsite SEO optimizacija je tisti del spletne optimizacije, katerega namen je pridobivati povratne povezave na spletne strani. Če so infografike sestavljene tako, da vsebujejo rezultate npr. najrazličnejših raziskav in študij, hitro postanejo vir spletnih vsebin, ki jih ustvarjajo drugi spletni ustvarjalci. S tem število povratnih povezav iz drugih spletnih strani, raste hitreje, kot bi sicer.

.

Mobilni marketing

.

Pri oglaševanju v mobilnih aplikacijah, gre za to, da oglaševalec doseže, da se s svojimi reklamami pojavlja že pri otrocih in mladi generaciji oz. tistih, ki uporabljajo določene mobilne aplikacije

.

Ta vrsta oglaševanja je prepoznana kot zelo ciljana oblika oglaševanja, saj omogoča, da potencialno publiko animiramo/angažiramo za oglede/nakupe/spremljanje kar skozi aktivnosti, ki jih sicer targetirana publika izvaja preko mobilnih aplikacij.

.

Večina mobilnih aplikacij omogoča prikazovanje oglasov iz Google Display Networka, so pa današnje mobilne aplikacije, tudi izdelane že tako, da omogočajo prikazovanje specifičnih oglasov:

.

mobilna aplikacija kreal

Ena, bolj poznanih slovenskih aplikacij, namenjena obiskovalcem otroških in športnih igrišč po Sloveniji, npr. omogoča, da potencialni oglaševalci, medtem, ko uporabniki spremljajo navodila za izvajanje športnih vaj na objektih, prikazujejo svojo ponudbo (npr. možnost dostave pijače na otroško igrišče). Mobilno aplikacijo razvija družba Kreal, ki je sicer že izvedla inženiring in razvoj mobilne aplikacije eClimber (spodnja slika) za profesionalne plezalce in tiste, ki se plezanja šele učijo..

.

.

mobilna aplikacija kreal 2

Affiliate marketing

.

Affiliate programi so spletne možnosti, da tisti, ki izvajate digitalni marketing, tržite produkte in storitve drugih (affiliate) ponudnikov. Eden večjih affiliate ponudnikov je Amazon. Podrobnosti o tem kako prodajati na Amazonu, bodisi, da potrebujete vzpostavitev prodaje na Amazonu, bodisi, da potrebujete izobraževanje za učinkovito prodajo na Amazonu, najdete na povezavi.

Amazon affiliate prodaja poteka čez Amazon assosiates:

.

.

affiliate digitalni marketing

V tem primeru, gre za to, da v bistvu pridruženi, postanete virtualni zastopniki Amazona.

Amazon je ena največjih in dlje časa razvitih spletnih trgovin, ki ne trži vseh produktov samo sama preko svoje strani. Ena izmed možnosti, je ta, da njihove produkte, tržite tudi vi.

Na Amazon assosiates postanete Amazonov zastopnik (postopek je dodelan tudi za Slovenijo tako, da je pogodba podpisana in lahko začnete z delom v vsega 5 minutah).

Na svojih spletnih straneh, na katerih izvajate digitalni marketing, tržite Amazonove produkte. Bolj kot raste obisk na vaših spletnih straneh, večja je verjetnost, da boste prodali kak produkt. In od vsakega dobili provizijo.

Amazon sistem omogoča, npr., da si izberete kakšne tipe reklam boste objavili na vaših spletnih straneh (reklame produktov, reklamne pasice, sami lahko odločate katere produkte želite promovirati in tako naprej).

Prodaja na Amazonu je za večino podjetij, speltni kanal, na katerem poskušajo dodatno razviti prodajo, nekateri posamezniki z njim ustvarjajo dodatne prihodke k svojim rednim plačam, nekateri spletni mojstri pa od Amazona živijo (v glavnem v tujini).

5 primerov uspešnih Amazon affiliate web strani, boste našli tudi tukaj, sicer pa tako kot pri vseh ostalih, digitalno marketinških zadevah, tudi ta deluje tako, da bolj kot se v njo poglobiš, več imaš. Več časa za raziskovanje in delo kot nameniš, več se ti povrne.

.
Zaključek:

.

Plusi:

 • affiliate programi so dobri za spletne strani in freelancerje, ki nimajo lastnih produktov ali storitev
 • dobesedno neomejen zaslužek vam je omogočen, če ste vešči nastopa na angleškem trgu
 • vrhunska prodajna podpora

Minusi:

 • nič ni zlato kar se sveti. Kar pomeni, da je tudi za tovrstni zaslužek potrebno delati (in to zelo dobro).
 • zaslužek ne pride čez noč

Moje priporočilo: Affiliate priložnosti so za vse tiste pisce in spletne poskuševalce, ki so se že prebili čez to kako je potrebno delati, da narašča spletni obisk. Še posebej so dobre, za tiste, ki imate strast do spletnega ustvarjanja, nimate pa lastnega produkta.

Preberite še:

Viri:

1 – 62 SEO Statistics You Can’t Ignore: 2020 Market Share Analysis & Data
2 – SEO Statistics
3 – Digital Marketing Software Market Size, Share & Trends Analysis Report By Solution (Content Management, Campaign Management), By Service, By Deployment, By Enterprise Size, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2020 – 2027
4 – Search engine market share in 2020
5 – 10 email marketing stats you need to know in 2021
6 – Internet Statistics, Trends & Data
7 – Creating A Content Strategy For The Generation Of Skimmers
8 – Digital Marketing vs Traditional Marketing: Which Produces Better ROI?
9 – What is Digital Marketing?
10 – How Much Should You Budget For Marketing

.

Povzetki

.

Kaj je digitalni marketing?

Digitalni marketing je pojem s katerim se označuje trženje izdelkov in storitev preko različnih digitalnih kanalov (splet, sms trženje, trženje preko display medijev, mobilni marketing, outdoor digitalno trženje, itd…

V čem se razlikujeta digitalni in spletni marketing?

Medtem, ko se digitalno trženje osredotoča na več različnih, digitalnih kanalov, se spletni marketing osredotoča predvsem na trženje preko spleta (vsebinski marketing, email marketing, optimizacija spletnih strani, plačljivo spletno oglaševanje (Google oglaševanje (Google Ads), Facebook oglaševanje, …).

Kakšne so prednosti digitalnega marketinga v primerjavi s tradicionalnim marketingom?

Glavna prednost digitalnega marketinga pred ostalimi oblikami trženja (tisk, radio,…) je natančna merljivost digitalnih, trženjskih kampanj. Oglaševanje v digitalnih medijih je zato bolj učinkovito in ciljano, saj lahko natančno izračunamo izplen trženja preko vsakega digitalnega kanala, posebej.

Kateri digitalni trženjski kanal je najbolj učinkovit?

Vsako podjetje mora, glede na svoje storitve in produkte, zase najti najbolj učinkovit digitalni kanal, saj je učinkovitost posameznih digitalnih marketinških kanalov, odvisna od tega ali se na njem nahaja ciljna publika in od taktike pristopa na vsakem kanalu, za vsako podjetje, posebej. Večina podjetij, se med vsemi digitalnimi kanali, najpogosteje odloča za spletni marketing.