SEO članki [kako jih napisati hitro in kakovostno hkrati]

SEO članki so odločilni pri tem ali bo vaša spletna stran med organskimi (t.j. neplačanimi) prikazi spletnih strani na Googlu, dosegala visoke uvrstitve (in posledično več obiskovalcev).

Če SEO članki niso pisani kakovostno (po aktualnih SEO smernicah), ne samo, da ne bodo dodajali vrednosti vaši spletni strani v obliki višje uvrstitve vaše spletne strani na Googlu, ampak bo njihova priprava najedala predvsem vaš čas in stroške, pa tudi kapaciteto Googlovih pajkov (t.i. crawl budget), da prebrskajo vašo spletno stran hitro. S tem bo, posledično, uvrstitev vaše spletne strani, med neplačanimi prikazi spletnih strani, slaba.

V tej objavi je, v nadaljevanju, natančno predstavljeno (in pokazano na primerih) predvsem kako se visoko uvrščajoči na Googlu, SEO članki pišejo hitro in kakovostno hkrati, dodatno pa je, kot bonus, pri dnu vsebine dodana še razlaga zakaj sploh pisati SEO članke in kje ter kako jih objavljati, da boste od njih imeli največjo korist v smislu višje uvrščenosti vaše spletne strani na Googlu.

NAMIG: za tiste, ki se šele prvič spoznavate s pojmom SEO članki, je na povezavi Vse kar je treba vedeti za kakovosten SEO članek, v celoti spisana razlaga kaj so SEO članki, kakšne vrste SEO člankov obstajajo, kako SEO članki koristijo spletnim stranem, itd…

Zakaj se SEO članki delijo na onsite in offsite SEO članke

Večina SEO stroke SEO članke deli na onsite in offsite SEO članke zato, ker s tem razlikuje pripravo člankov, ki so pisani po aktualnih SEO smernicah in objavljeni na vaši spletni strani (to so onsite SEO članki) ter pripravo člankov, ki so pisani po aktualnih SEO smernicah, a objavljeni na drugih spletnih straneh (npr. na novičarskih portalih, v SEO mrežah, itd,…). To so offsite SEO članki.

V POJASNILO: SEO članke na onsite in offsite SEO članke deli “samo” SEO stroka, ne pa tudi Google !!! Google ne zanima ali je vaš članek (neka spletna vsebina), objavljen na vaši spletni strani ali na spletni strani NEKEGA medijskega portala. Svojim uporabnikom bo Google serviral tisto vsebino, za katero ocenjuje, da jo njegovi uporabniki iščejo (ne glede na to, kje je objavljena). Na prvo stran Googla se uvrstijo SEO članki, ki so zanimivi, kakovostni, uporabni, drugačni, unikatni – ne glede na to kje so objavljeni.
Podrobno o offsite SEO člankih pišem v zadnjem poglavju, na dnu te vsebine.

S katerimi izzivi se boste srečali pri pisanju SEO člankov [& kako jih premagati]

Glavni izzivi, ki bodo spremljali vaše pisanje SEO člankov, so naslednji:

 • kako SEO članke napisati hitro
 • kako SEO članke napisati kakovostno (kakovost merite z uvrstitvijo vsakega napisanega članka na Googlu. Višje kot je uvrščen vaš spisan SEO članek, bolj kakovosten je).
  V vednost: Z mojimi SEO mentoriranci imamo za spremljanje kakovosti SEO člankov, izdelano t.i. “interno redovalnico” – SEO članek, ki je uvrščen od 1. do 5. mesta na Googlu dobi oceno 5, SEO članek, ki je uvrščen od 6. do 20. mesta dobi oceno 4, pisanje SEO članka, uvrščenega od 21. mesta naprej, pa ponavljamo.
 • kako pisati nepodvajane in unikatne članke na isto temo na dolgi rok
 • kako najti užitek in srečo pri pisanju SEO člankov

Spodaj so predstavljeni namigi, ki vam bodo pomagali odgovoriti na vse 4, zgoraj predstavljene izzive…

Kako napišete SEO članek HITRO

Najhitreje boste SEO članek napisali tako, da boste, za targetirano ključno besedno zvezo, za katero pripravljate in SEO optimizirate SEO članek, pregledali konkurenčne članke (ki so na Googlu že uvrščeni na prva mesta) in pregledali njihova poglavja.

Prvo uvrščeni članki se na Googlu ne znajdejo po naključju. Google jih uvrsti na prva mesta v svojem iskalniku zato, ker ocenjuje, da vsebujejo tiste informacije, ki jih njegovi uporabniki iščejo. To pomeni, da boste tudi vi morali v svojem SEO članku vključiti te informacije, hkrati pa se boste morali potruditi, da bodo te informacije bolj enostavno razumljive, uporabne, bolj temeljite kot pri konkurentih, bolj pregledne, hitreje dostopne in bolj marketinško privlačne.

IZ PRAKSE: Če hočete SEO članek napisati HITRO, si najprej (na podlagi pregleda konkurečnih SEO člankov) sestavite načrt poglavij. To je: sestavite grobi naslov članka in grobe naslove poglavij v članku. Vključite poglavja, ki jih je uporabila konkurenca, hkrati pa pazite na vrstni red poglavij (most important information first). Pri konkurenčnih SEO člankih bodite pozorni na globino tematike, ki jo konkurenti obravnavajo v posameznih poglavjih in na t.i. content gaps: poglavja, ki jih je konkurenca izpustila v svojih člankih.

Poglejte primer:

V SEO članku, v katerem pojasnjujem kaj je optimizacija spletnih strani in kako se izvaja SEO, sem pred pisanjem same vsebine, najprej zasnoval poglavja:

seo članek načrt poglavij

Poglavja za SEO članek lahko razdelite še na podpoglavja, če boste šli z obravnavano tematiko še bolj v globino, sicer pa je zaradi boljše uporabniške izkušnje priporočljivo, da na vrh, še posebej daljših SEO člankov, postavite še kazalo, ki preko povezav vodi do posameznega poglavja. Uporabniki WordPressa uporabite za izdelavo kazala plugin Table of Content (vir 1).

Kako napišete SEO članek KAKOVOSTNO

Kot rečeno že zgoraj, merilo za kakovost posameznega SEO članka, nisem ne jaz, ne vi, ne vaša mama in ne vaš šef.

Če je govora o SEO člankih (katerih cilj je, da so spisani tako, da se uvrstijo čim višje med neplačanimi prikazi spletnih vsebin na Googlu), je merilo samo eno: visoka, če se le da, celo najvišja uvrstitev na Googlu.

Višja kot je uvrstitev članka na Googlu, bolj je kakovosten (iz vidika rankinga). Iz vidika konverzije je druga zgodba (za to bi moral spisati posebej ločen blog zapis 😁).

Če želite SEO članek spisati tako, da bo ta, za targetirano ključno besedo (ali več njih) uvrščen na prvi strani Googla, upoštevajte VSE SEO smernice, ki jih narekuje aktualna in kakovostna optimizacija spletnih strani.

Glavne SEO smernice, ki jih upoštevajte za čimbolj kakovosten SEO članek (od najpomembnejše navzdol):

 • search intent
 • content format
 • most important information first
 • vrstni red poglavij
 • SEO naslov
 • meta opis
 • H oznake
 • keyword density
 • image SEO
 • internal links
 • outbound links
 • youtube SEO
seo članki kakovost

IZ PRAKSE: Kot rečeno že v enem poglavju višje, je Googlu vseeno, na kateri spletni strani je objavljena vsebina. Na prvo stran iskalnika bo Google uvrstil tisto vsebino, ki je kakovostna in uporabna. Ter hkrati upošteva čim več aktualnih SEO smernic.
Vse aktualne SEO smernice, ki se jih splača upoštevati pri SEO optimizaciji vaših člankov, sicer opisujem na spletni strani, ki jo namenjam izključno optimizaciji spletnih strani – Seo-Praktik.si.

Kako si zagotovite pisanje unikatnih in zanimivih SEO člankov na isto temo, na dolgi rok [tudi več let]

Če želite pisati SEO članke dlje časa (s čimer krepite strokovnost in avtoriteto vaše spletne strani ter posledično lažje uvrščanje vaših SEO člankov na najvišja mesta na Googlu) in se ne želite v svojih člankih ponavljati, potem vam bo k temu pomagala analiza dolgorepih ključnih besed.

Več kot boste našli dolgorepih ključnih besed, t.i. long tails, (preko katerih z vašimi že napisanimi SEO članki še ne dosegate visokih uvrstitev na Googlu), več boste imeli potenciala za dolgoročno pisanje SEO člankov.

POZORNO PREBERITE TA NAMIG:

Vse ključne besede, ki jih najdete na Googlu v povezavi z vašo tematiko in se preko njih s svojimi vsebinami, še ne nahajate na Googlu, predstavljajo priložnost za novi SEO članek !!! Poglejte primer spodaj:

Za podjetje, ki npr. na trgu ponuja bonitetne informacije, bi lahko bile zanimive vse ključne besede, ki sem jih z orodjem KwSurfer (vir 2) našel na Googlu (bonitet, bonitete, boniteta, itd…):

kljucne besede bonitetne informacije

Če ste pozorno prebrali namig nad sliko, potem iz slike lahko vidite, da ključna besedna zveza “bonitetne informacije” ni potencialno zanimiva za nov SEO članek, npr. za spletno stran www.ebonitete.si.

Zakaj ne?

Ker je spletna stran www.ebonitete.si na Googlu že prikazana na tretjem mestu preko ključne besedne zveze bonitetne informacije.

IZ PRAKSE: Po zgoraj opisani taktiki, sam pišem SEO članke že polnih 10 let. Pa še niti približno nisem pripravil vsebin za vse najdene ključne besede.

Kako pohitrite pisanje SEO člankov

Če hočete svoje pisanje SEO člankov še pohitriti, je logika za to zelo preprosta:

 • namesto, da en SEO članek optimizirate za eno ključno besedo, pišite en SEO članek za več podobnih ključnih besed, hkrati.

Če po zgoraj opisani metodi pisanja SEO člankov (ena ključna beseda je en SEO članek) korakate naprej s hitrostjo 1, potem boste pri pisanju enega SEO članka, ki ga optimizirate za 10 ključnih besed, korakali naprej s hitrostjo 10.

Poglejte primer:

 • Prva finančna agencija d.o.o. na svoji spletni strani www.prvafina.si, med številnimi finančnimi storitvami, ponuja tudi odkup terjatev. Poglejte cel spisek “odkupu terjatev” podobnih ključnih besed za katere je mogoče SEO optimizirati en SEO članek:
seo članek podobne ključne besede odkup terjatev

Kako v svojem pisanju SEO člankov najti srečo in užitek

Za marsikoga je pisanje SEO člankov naporno in pravzaprav super težko. Nekaterim lastnikom spletnih strani se pisanje SEO člankov celo zdi, da gre za “prosto nakladanje in izgubo časa”. Nekateri moji sogovorniki so mi povedali, da so v preteklosti celo že pisali SEO članke, pa, da od njih ni bilo koristi.

Vsem tem povem isto:

 • če ne najdete izmerljive dodane vrednosti v pisanju SEO člankov za vaše spletne strani, obstajata 2 možnosti. Da si pustite razložiti v čem je dodana vrednost (kakovostnih) SEO člankov in, da merite rezultate vaših SEO objav.

Sreča in užitek pri pisanju SEO člankov prideta iz uresničevanja namena zakaj bi SEO članke za svoje spletne strani sploh pisali. Če nimate jasnega in izmerljivega zakaj, potem je boljše, če se pisanja SEO člankov niti ne lotite.

Po eni od marketing SEO copywriting študij kar 70% lastnikov spletnih strani ne zna izmeriti učinkovitosti svojih SEO člankov (vir 3).
Drugim 30% nam je pisanje SEO člankov, vsakdanji kruh.

Bonus namig 1 – Kaj so SEO podporni članki za offsite SEO optimizacijo

SEO podporni članki so mišljeni za offsite SEO optimizacijo (t.j. gradnjo backlinkov na vaše money site strani).

Ti članki niso ravno tekstovna spletna vsebina, ki bi jo lahko objavili na svojem blogu in tudi niso statičen tekst, ki bi ga objavili na svojih prodajnih spletnih straneh..

Razlog je v tem, ker je glavni cilj pisanja SEO podpornih člankov, hitrost in želja, da jih napišete čim več.

Cilj pisanja SEO podpornega članka bi moral biti, odvisno od velikosti spletnega projekta, količine ključnih besed, ki jih dvigujete v Googlu in širine spletnih strani, kjer imate namen podporne članke objaviti, napokati članek skupaj v največ 10 – 15 minutah.

Za članek, za katerega porabite vsega 15 minut, ne morete ravno pričakovati, da bo ekstra kakovosten, zraven tega pa vas bo, če ključna beseda na katero ciljate, ni težka, pojedla vsa spletna konkurenca, ki se na isto besedo spravi pripravljat prispevek in si zanj vzame recimo 1 ali dve uri.

Offsite SEO podporne članke dobite na trgu, v večini primerov, že za ceno od enega evra naprej. Na tujih trgih lahko celo najamete pisce za 3$ za članke do 500 besed in za 6$ za članke do 1000 besed.

V POJASNILO: v moji mreži za offsite SEO optimizacijo spletnih strani Nubia.si, cene za SEO podporne članke, ne določamo glede na število člankov, niti ne glede na število backlinkov, zgrajenih v njih, ampak glede na 3 ali 6 mesečni najem mreže. Podrobnosti najdete na povezavi.

V čem je razlika med offsite SEO podpornim člankom in onsite SEO člankom [po razlagi SEO strokovnjakov, ne Googla !!!]

Glavni razliki med offsite SEO članki in onsite SEO članki na vaših spletnih straneh, sta v ceni in vsebini.

V primeru SEO podpornega članka, je vsebina lahka.

Pisec zasleduje cilj napisati 300, 500 ali 1000 besed, v besedilu pa niti ni nujno, da je podano konkretno znanje in informacije, ki bi bile napisane na drugačen način, kot na drugih spletnih straneh.

Offsite SEO podporne članke mirne duše pišete tudi SEO pisci, ki na določenem področju niste eksperti.

Oblikovno je SEO podporni članek ponavadi tudi manj bogat od onsite SEO članka. Odstavki niso obveza (ker se ne pazi, na to, da se pritegne bralca), podnaslovov je manj, malo je internih povezav z drugimi vsebinami (ker poiskati vsebino na drugi spletni strani, ki dodaja vrednost vaši vsebini, jemlje čas), če pa že eksterni linki so, pa so ti ponavadi narejeni na medijske hiše, wikipedijo, ipd…

SEO podporni, offsite članki so največkrat PR članki..

Kakšni so, po drugi strani, kakovostni onsite SEO članki?

Kot že rečeno, so to tisti, ki rangirajo na vrhu Googla. Pri čemer sploh ni nujno, da so oblikovani kot članki… Lahko so tudi besedila na pristajalnih straneh, v ponudbah, itd… Primer TOP onsite SEO vsebine za ključno besedno zvezo “team building” poglejte na povezavi.

NAMIG: Na zgornji povezavi bodite pozorni na globino tematike, ki jo članek zajema, kljub temu, da ne gre za informativno, ampak pristajalno/ponudbeno stran!!!
.

Kako se pišejo offsite SEO podporni članki [na zelo hiter način].

Cilj pisanja naj bo od 10 do 15 min max za en kos.
Najprej izberete lahko, nenakupno, informativno in daljšo besedno zvezo.

Targetirano ključno besedno zvezo v članku nekajkrat ponovite (v prvem odstavku, zadnjem odstavku, nekaj krat vmes) in najmanj enkrat uporabite v podnaslovu (h2)).

V ostalem tekstu boste za izbrano ključno besedno zvezo uporabili sopomenke (na tujem spletu, poznane kot LSI keywords, vir 4:

.

Screenshot 2015-12-23 at 09.40.43
Vtipkate besedo, lsi keyword generator pa vam nameče ven sinonime in sopomenke.

Za slovenski trg si pomagate kar s keyword plannerjem. Sinonime in sopomenke v podpornem članku boste odebelili.

V podporni članek vtaknite najmanj eno sliko in jo ustrezno označite z izbrano ključno besedno zvezo (alt tag, description in ime datoteke naj bodo blizu izbrani besedni zvezi ali njen sinonim).

V članku naj bosta dva linka (eden na že zgoraj omenjeno Wikipedio ali podobno avtoritativno oz. tematsko sorodno spletno stran z visokim PA in DA).

Drugi link zgradite na svojo spletno stran. Pazite na anchor tekst.

Če še imate na voljo minuto ali dve, vsebini dodajte še tematsko soroden video iz youtuba.

To je enostavno.

Za zgornji primer “pohištva” bi to zgledalo tako, da bi šel na YoutTube, vtipkal furniture, šel na “skupna raba, vdelaj” in to kodo prekopiral v editor od WordPressa (editor bo pri tem namesto na grafični, nastavljen na besedilni prikaz).

.

seo podporni članki

.Uporabno:

Video o tem kako pisati hitre in kakovostne SEO članke:

Viri:

1 – Table of content
2 – KeyWord Surfer
3 – 37 Eye-opening SEO Statistics To Nail Your 2022 Search Strategy
4 – LSI Graph

.

.