Poročilo o izvedbi delavnice z naslovom “Vsebinski marketing iz prakse”

V torek, 6.10.2020, sem bil, od 17.00 do 20.30, predavatelj na delavnici “Vsebinski marketing iz prakse”, ki jo je za svoje slušatelje pripravilo in organiziralo stičišče mladih podjetniških talentov, freelancerjev, startup-ov in hitro rastočih podjetij, Saša Inkubator Velenje (vir 1). Predavanje je bilo namenjeno vsem, ki se zanimajo za zakonitosti delovanja vsebinskega marketinga, s poudarkom na izvajanju spletnih vsebin za Google in družabno omrežje LinkedIn.

Delavnica je bila razdeljena na dva sklopa:

  1. sklop

– razlaga pojmovanja vsebinskega marketinga + prikaz primerov (več: kaj je vsebinski marketing)
– razumevanje razlik med različnimi vrstami spletnih vsebin + prikaz primerov
– razumevanje razlik med spletnimi kanali, primernimi za uporabo različnih vrst spletnih vsebin + prikaz primerov
– razumevanje merjenja ciljev vsebinskega marketinga + prikaz primerov

  1. sklop

osnove vsebinskega spletnega nastopa na Googlu
– razumevanje razlik med ključnimi besedami
– razumevanje razlik med plačljivim Google Ads in neplačljivim, SEO pristopom na Googlu
(več: optimizacija spletnih strani za Google)
– ustreznost distribucije spletnih vsebin na družabna omrežja in v emailing marketingu
– prikazi primerov iz prakse

Profil (nekaterih) slušateljev:

Spodaj je predstavljenih nekaj slik, ob katerih smo se ustavili na delavnici:

  • slika iz prvega sklopa delavnice prikazuje realizirane učinke leto dni ustvarjanja spletnih vsebin za spletno stran Mizarstvo.si. Slika prikazuje naravno rast obiskovalcev spletne strani na podlagi priprave dnevnih vsebin iz področja mizarstva, pohištva in notranje opreme:
  • na primeru moje osebne spletne strani smo pregledali in spoznali različne vrste spletnih vsebin (vstopna spletna stran, pristajalne strani, kategorizacijske strani, stran o nas, blog zapisi kot oblika spletne vsebine,..) ter značilnosti in obvezne elemente posameznih vrst in oblik spletnih vsebin
  • na spodnjem primeru smo pregledali zakonitosti objav spletnih vsebin na družabnem omrežju LinkedIN. Podrobneje smo pregledali zakonitosti ureditve osebnega ali podjetniškega profila na LinkedIN omrežju, zakonitosti in priporočljivo dinamiko objav na LInkedIn-u, uporabo hashtagov ter zasnovo vsebinskega stebra za konsistentno promocijo in komuniciranje s potencialnimi strankami na LinkedIn-u.
  • v drugem sklopu delavnice smo pregledali zakonitosti pravil optimizacije spletnih strani z namenom, da se te uvrstijo na višje pozicije v iskalniku Google. Spoznali smo razlike med vrstami ključnih besed ter primere kakšne vrste spletnih vsebin je priporočljivo pripravljati za posamezne ključne besede, kako iščemo ključne besede (Google autosuggest, KW surfer, Ubersuggest,…) ter osnovne elemente SEO optimizacije (več: Kaj je SEO in Kako optimizirati spletno stran).
  • preko spodnje slike smo spoznali pomen evidentiranja ustvarjanja različnih spletnih vsebin za iskalnik Google. Razložen je bil pomen združevanja spletnih vsebin v tematike oz. t.i. topical clusters, pomen spremljanja mesečnih in sprotnih rezultatov ustvarjenih spletnih vsebin na Googlu ter načine priprave t.i. evergreen spletnih vsebin (katerih ambicija je, da dolgoročno obstojijo na vrhnjih pozicijah Googla).

Izjava in ocena organizatorja:

Moj vtis: udeleženci so prejeli aktualna znanja in prikaz spletnih praks, ki se dejansko uporabljajo pri ustvarjanju in promociji različnih spletnih vsebin, za različne spletne kanale in različne namene trženja/promocije s pomočjo vsebin. Slušatelji so tvorno in aktivno sodelovali pri delavnici, predavanje je bilo organizirano tako, da je omogočalo postavljanje sprotnih vprašanj tistih, ki so fizično prisostvovali delavnici. Na koncu delavnice smo odgovorili tudi na vprašanja tistih, ki so predavanje spremljali preko Zoom online povezave.

Viri in povezave:

1 – Saša Inkubator Velenje