Spletni marketing za direktorje in managerje

V zadnjem času sem se dokopal do ugotovitve, da direktorje in managerje (dostikrat pa tudi prodajne in marketinške vodje) v bistvu vso to “frfotanje in znanstvena fantastika” okrog spletnega marketinga, sploh ne zanima.

Večina jih za to, nima časa, nekaj je takšnih, ki imajo z izplenom iz spletnega nastopa, slabe izkušnje, nekateri pa so tudi takšni, ki preprosto ugotovijo, da je vsega tega, preprosto preveč.

Kljub temu, da sem sorodno tej temi, napisal že vsaj dva prispevka:

in kljub temu, da je res na mojem blogu, že ena gora “how to” step by step nasvetov, kako si podjetniki dejansko lahko sami pomagajo do boljšega spletnega nastopa, ugotavljam, da sta za direktorje in managerje, če želijo resne rezultate s spletom, možnosti v bistvu, samo dve:

  • ali se zavestno odločijo, da bodo investirali v to, da znanja pospravijo v svojo hišo (in se odločijo za resen nastop na spletu)
  • ali pa ostanejo na “nivoju spletne vizitke” (in se zavestno odločijo, da bodo svojo prodajo razvijali pač čez druge prodajne poti)

Ker vseh grafov, postopkov in navodil nimajo niti časa razumeti, tokrat v nadaljevanju, opisujem samo točke, na katere naj bodo pozorni, da bodo lahko 100% prepričani, da njihov spletni nastop napreduje.

.

Oporne točke, s katerimi boste direktorji in managerji spremljali razvoj vaše spletne strani

.

1. Dogovor o rednem poročanju

.

Tako kot imate najbrž urejene sestanke in kolegije za npr. nabavno službo, dokumentarno poslovanje, marketing, proizvodnjo in pač vse procese, ki jih obvladujete, si tudi za poročanje o spletnem nastopu, rezervirajte reden termin. Enkrat na mesec čisto zadošča.

Na sestanek povabite odgovornega za spletni razvoj, vodjo prodaje, vodjo marketinga, vodjo IT službe in po možnosti tudi kakšnega prodornega operativca iz prodaje.

Če imate že obstoječe sestanke in niste naklonjeni še enemu sestanku več, potem odgovornega za spletni nastop, vključite v obstoječ prodajni oz. marketinški sestanek.

.

2. Dogovor kaj boste spremljali pri svojem spletnem nastopu

.

Kot v vsakem drugem poslovnem procesu, boste tudi pri razvoju spletne strani (in celotnega spletnega nastopa), mesečno in redno spremljali aktivnosti in rezultate teh aktivnosti.

.

Spremljanje aktivnosti

.

Pri spremljanju aktivnosti, boste spremljali opravljene in načrtovane aktivnosti.

Pregled opravljenih aktivnosti (odvisno od tega kaj vse vključuje vaš spletni nastop):

Pregled načrtovanih aktivnosti naj preprosto vse zgoraj opravljene aktivnosti, načrtuje tudi za prihodnji mesec.

.

Spremljanje rezultatov

.

Tole kar je napisano v nadaljevanju, boste videli, je čista zlata jama.

.

Direktorjem in managerjem v bistvu
ni treba vedeti nič.

.

Dovolj je, če samo spremljajo iz meseca v mesec, spodnje:

.

Spremljanje rezultatov pisanja

.

Če vaši spletni operativci, pišejo vsebine za spletno stran, spremljajte preprosto:

.

Spremljanje rezultatov socialnega udejstvovanja

.

Če bo vaš spletni nastop vključeval udejstvovanje na socialnih omrežjih, spremljajte:

  • pogostost objav
  • všečkanost in deljenost objav
  • odziv na objave (komentiranost,…)

.

Spremljanje rezultatov gradnje povratnih povezav

.

Ker mora vaš spletni nastop vključevati tudi mreženje in backlinking (vsaj, če želite resne rezultate iz spletne strani), merite tudi:

  • pogostost gradnje povratnih povezav (priporočam članek Strategija spletnega nastopa)
  • naraščanje pozicije na posamezne ključne besede, s katerimi želite kotirati visoko v Googlu (“how to” tukaj)

.

Spremljanje rezultatov prodaje

.

Ker celotnega spletnega nastopa, ne počnete zaradi spletnega nastopa, samega, se mesečno, na koncu koncev, pogovorite tudi o:

.

Uspešno.

.

p.s.:
Mimogrede, če z rezultati svojega spletnega nastopa niste zadovoljni, vam bo koristilo tudi tole.

.

spletni marketing za direktorje in managerje