Kako vam [podrobno] opazovanje SERP – ov pomaga pri SEO optimizaciji vaše spletne strani

SERP je kratica za search engine position rankings oz. izraz za spremljanje uvrstitev spletnih strani prikazanih na Googlu. Bolj podrobno kot opazujete SERP – e (prikaze spletnih strani in spletnih vsebin) na prvi strani Googla, bolj si izboljšate možnosti, da boste za svoje spletne strani, pripravili ustrezne spletne vsebine s katerimi boste tudi sami poskušali osvojiti prvo stran Googla.

Načeloma si začetnik pri SEO optimizaciji oz. nekdo, ki šele začenja z opazovanjem SERP – ov (tudi sam sem bil vrsto let začetnik v SEO 🙂 in z ogromno začetniki pri spletni optimizaciji, delam vsak mesec) ob pogledu na prvo stran Googla, misli, da na SERP – ih pa res ni kaj za opazovati in, da so pravzaprav vsi prikazani rezultati, med sabo zelo podobni.

A bolj pozorno in redno kot začnete spremljati izgled SERP – ov in prikaze različnih spletnih vsebin, ki se na prvi strani Googla pojavijo, po tem, ko vanj vtipkate različne ključne besede, bolj se vam odpira “slika”, kako so pravzaprav SERP – i od ključne besede do ključne besede, različni.

Spodaj je prikazanih nekaj primerov različnih prikazov SERP – ov.

Zaznavanje razlik med prikazi v SERP -u bo pri vaši SEO optimizaciji spletne strani koristilo v tem, da boste za svoje targetirane ključne besede, znali pripravljati najbolj ustrezne spletne vsebine. Tudi na podlagi tega, katere vsebine Google trenutno prikazuje v SERP – ih.

Bolj kot boste znali v prihodnosti opazovati prvo stran Googla, bolj ustrezen spletni format vsebine, ki jo Google “želi” videti na prvi strani iskalnika, boste znali prepoznati.

In ne samo to.

Z vedno bolj natančnim opazovanjem SERP – ov, boste točno razumeli katerih vsebin se vam več ne splača pripravljati za posamezne targetirane ključne besede. Ker jih je prva stran Googla že polna.

Obenem, kot boste videli spodaj, opazovanje SERP – ov, “izda” tudi vrstni red ustreznosti posameznih spletnih vsebin (npr. poglavij) znotraj vaše spletne vsebine.

Najbolj očitna lastnost, ki jo prikaže SERP

Na spodnji sliki je prikazana najbolj očitna razlika, ki jo, pri precej ključnih besedah, pokaže SERP.

Spodaj prikazane primere prikazov organskih spletnih strani boste praktično opazili v vseh panogah:

optimizacija spletnih strani SERP april 2022
Pogled na SERP za ključno besedno zvezo “optimizacija spletnih strani” (maj 2022). Iz slike je razvidno, da “želi” Google na svoji prvi strani svojega iskalnika za ključno besedno zvezo “optimizacija spletnih strani”, v prvi vrsti, prikazovati predvsem pregled ponudnikov, ki ponujamo optimizacijo spletnih strani in informativne vsebine o tem kaj je optimizacija spletnih strani. Na spletni strani Seo-Praktik.si predstavljam ponudbo optimizacije spletnih strani, na spletni strani matijazajšek.com pa informativno vsebino o tem kaj je optimizacija spletnih strani.

Druga najbolj očitna opazka, ki jo izda SERP [primer pri ključni besedni zvezi “digitalni marketing tečaj]

Če v Google vtipkate ključno besedno zvezo “digitalni marketing tečaj”, dobite spodnjo sliko (maj 2022):

digitalni marketing tečaj SERP maj 2022
Za ključno besedno zvezo ” digitalni marketing tečaj” se na prvi strani Googla, “gnetejo” plačani oglasi ponudnikov/izvajalcev tečajev za digitalni marketing. Tudi med neplačanimi prikazi spletnih strani smo na prvih štirih mestih prikazani ponudniki, ki izvajamo izobraževanja za digitalni marketing. To pomeni, da je kar prvih 8 prikazov na SERP – u ponudnikov izvedbe tečajev za digitalni marketing. Iz česa gre sklepati, da je za ključno besedno zvezo “digitalni marketing” najbolj ustrezno pripraviti ponudbeno stran (npr. v obliki pristajalne strani) za izvedbo digitalno marketinškega tečaja.

Sezonske spremembe SERP – ov

Eno od zmotnih sklepanj začetnikov pri SEO optimizaciji je tudi, da je stanje v SERP -u, na Googlu, identično ves čas (oz. vsaj dlje časa). Kar je zmotno, ker se SERP-i spreminjajo tudi glede na sezono popularnosti posamezne ključne besede.

Npr.

  • za neko ključno besedno zvezo X, nas v posameznem obdobju leta, bolj zanimajo informacije. Za isto ključno besedo se v drugem obdobju leta, zanimamo predvsem za nakup.

    Primer: ključna besedna zveza “bilanca stanja”. Informacije o tem kaj je bilanca stanja, kako se jo izdela in kaj nam pove, so bolj v ospredju tekom celega leta. Medtem, ko februarja, marca in aprila iščemo predvsem ponudnike, ki nam lahko bilanco stanja izdelajo.

Na spodnji sliki je prikazano kakšne rezultate prikazuje Google za ključno besedno zvezo “bilanca stanja” v maju 2022 (ko je glavnina interesentov za izdelavo bilance stanja, že mimo):

serp maj 2022 bilanca stanja
Pogled na SERP-e v maju (2022): Večinoma informativne vsebine o tem kaj je bilanca stanja in kaj nam bilanca stanja pove.

Različni prikazi SERP – ov ob različnih variantah ISTE ključne besede [primer faktoring vs factoring]

V spodnjem primeru sta prikazani 2 sliki.

Na prvi sliki so prikazani SERP-i, če v Google vtipkate ključno beseo “faktoring” (s črko K). Na drugi sliki so prikazani SERP-i, če v Google vtipkate ključno besedo “factoriing (s črko C):

serp maj 2022 faktoring
S ključno besedo “faktoring” Google ocenjuje, da uporabnike Googla zanimajo predvsem ponudniki storitev faktoringa.
serp maj 2022 factoring
S ključno besedo “factoring” (slovenski) Google prikazuje mešane rezultate iz Slovenije in tujine, hkrati pa na Googlu ocenjujejo, da preko te ključne besede, uporabnike zanimajo predvsem informacije o tem kaj je factoring.

NAMIG: Dobro in predvsem zelo pozorno “SEO oko” bo ob zgornji kombinaciji podobnih ključnih besed preveril iskalne volumne za vse variante ključnih besed in pripravil, bodisi več vsebin za več variant ključnih besed. Ali pa eno vsebino optimiziral za vse variante najdenih ključnih besed. Poglejte primer na povezavi faktoring oz. factoring, na spletni strani www.prvafina.si

Različni zorni koti vsebin na SERP-u

Pozorno opazovanje SERP-ov na prvi strani Googla, vam bo pomagalo odkriti tudi iz katerega zornega kota se lotiti targetiranja na posamezno ključno besedo. Če se boste lotili targetiranja na neko ključno besedo iz istega zornega kota, kot se je loteva vaša konkurenca, boste bodisi morali izdelati boljšo vsebino od konkurence, bodisi zgraditi večjo stopnjo zaupanja Googla v vašo spletno stran.

Po drugi strani, lahko s targetiranjem iz drugega zornega kota, osvojite prvo stran Googla, tudi, če še nimate tako zelo uveljavljene spletne strani.

Googlu ni v interesu za eno ključno besedo prikazovati iste informacije na vseh spletnih straneh (četudi so te točne, privlačne in jasno razumljive), ampak želi na prvi strani iskalnika zadovoljiti čim več različnih interesov svojih uporabnikov, ki to ključno besedo vtipkajo v iskalnik.

Poglejte dokaz:

Na spodnji sliki so prikazani prvi trije organski prikazi spletnih strani za ključno besedo “artritis”. Kljub temu, da vsi trije prikazi podajajo informacije, se vsi trije lotevajo podajanja informacij iz različnh zornih kotov:

  • prvi organski prikaz pojasnjuje kaj je artritis
  • drugi organski prikaz pojasnjuje kako prepoznati artritis
  • tretji organski prikaz pojasnjuje vzroke za artritis
serp maj 2022 artritis
Targetiranje prvih organsko prikazanih spletnih strani na isto ključno besedo “artritis” iz treh različnih zornih kotov. Če bi npr. tretje uvrščena spletna stran magus.si želela prehiteti prvo uvrščeno spletno stran za artritis, bi bila ena izmed možnosti dopolnitev obstoječega url naslova z bolj temeljitim poglavjem o tem kaj je artritis kot ga ima konkurent na prvem mestu. Posnetek SERP stanja maj 2022.

Različni SERP-i ob pisanju posameznih besed skupaj ali narazen [team building vs teambuilding]

Poglejte spodnji 2 sliki:

serp maj 2022 team building
serp maj 2022 teambuilding

V prvem primeru je ključna beseda team building pisana narazen.
V drugem primeru je ključna beseda teambuilding pisana skupaj.

Že brez pregleda nad organskim prikazom spletnih strani, opazite razliko v prikazovanju Google my Business kartice v drugem primeru. V prvem primeru GMB kartice ni.

NAMIG: Pozorno “SEO oko” bo izdelalo podrobnejšo analizo obeh variant ključnih besed (team building in teambuilding) in bodisi, za vsako izmed interesantnih variant ključnih besed, pripravilo svojo spletno vsebino ali pa eno spletno vsebino, SEO optimiziralo na več variant podobnih ključnih besed. Kliknite na povezavo team building Ljubljana in bodite pozorni na koliko variant podobnih ključnih besed je SEO optimizirana vsebina na spletni strani, na katero boste pristali.

Dodatne informacije:

Uporaben video: Understanding the Google search results page (SERP)

Viri:

1 – How seasonal SERP changes affect SEO