Kako se zastavi SEO strategija [z eno, preprosto excel tabelo]

Od tega kako (natančno) je zastavljena SEO strategija je odvisno kako hitro, kako dolgoročno in tudi kako stroškovno učinkovito boste s svojimi spletnimi stranmi dosegli zastavljene SEO cilje.

V, zdaj že svoji, desetletni samostojni SEO karieri (maj 2022) , sem med svojimi sogovorniki naletel že na vse mogoče in nemogoče scenarije spopadanja s SEO optimizacijo. Na koncu pa, praktično v vseh primerih, ugotavljam, da se celoten SEO uspeh, naslanja v prvi vrsti na to kako kakovostno je zastavljena SEO strategija.

V tej objavi je, v nadaljevanju, s primeri prikazano kako se načrtovanja SEO strategije lotimo z mojimi strankami. Primeri so razdeljeni na stranke, ki imajo bolj nove spletne strani in na stranke, ki so na internetu prisotne že dlje časa. Ker je, kot boste videli v nadaljevanju, smiselno, da se SEO strategija, pri enih in drugih, zastavi drugače.

Najprej čisto na kratko: kaj je SEO strategija

SEO strategija je (zapisan) načrt kako se bo izvajala optimizacija spletnih strani naročnika. Bolj skrbno kot je načrt zastavljen, bolj natančne aktivnosti se lahko iz njega predvidi.

Če je vaša SEO strategija zasnovana (res) temeljito, boste iz nje znali razbrati:

 • koliko dela je potrebno vložiti (na dan, v urah) za izvajanje posameznih SEO aktivnosti
 • koliko kadra je potrebno zagotoviti za izvajanje posameznih SEO aktivnosti
 • kaj (točno) se bo delalo na SEO področju
 • kakšno je začetno stanje spletne strani pred izvajanjem SEO kampanj
 • kakšno je vmesno stanje izvajanja SEO kampanj
 • kakšni so rezultati
 • na katerih področjih spletne optimizacije je potrebno aktivnosti povečati, na katerih področjih zmanjšati
 • strošek SEO optimizacije

V POJASNILO: Sam izraz SEO strategija se za moje pojme sliši “super preveč učeno”. Ker daje vtis, da za optimizacijo svojih spletnih strani potrebujete neke strašne “doktorske dizertacije”, raziskave in eno goro vpletenih (dizajnerji, računalničarji, programerji, vsebinski ustvarjalci, itd…), ki so vsi po vrsti ekstra super in mega strokovnjaki, v resnici pa v moji ekipi celotno strategijo (ki, verjamete ali ne, odgovarja na vsa zgoraj našteta vprašanja) zložimo skupaj v eni excel tabeli 🤪. Vrag pa dokumenti, glavno, da dosegamo cilje 😁.

Kaj je pomembno upoštevati pri zastavljanju SEO strategije

Način, kako bo zastavljena vaša SEO strategija, naj bo odvisen od tega kako “stara” je vaša spletna domena in kakšno je vaše predznanje pri razumevanju spletne optimizacije. Ne pozabite pa upoštevati tudi karakterjev vseh, ki bodo v proces optimizacije vaše spletne strani, vpleteni…

Starost spletne domene

Kot sem napisal že v uvodu, je za to, da si boste sestavili dobro SEO strategijo, pomembno najprej ločiti ali gre za novejšo ali za starejšo spletno stran.

Ne samo zato, ker se SEO rezultati na starejših spletnih straneh v primerjavi z novejšimi, praviloma pričakujejo bistveno prej, ampak tudi zato, ker pri starejših spletnih straneh lahko začnete z izvajanjem SEO optimizacije že obstoječih in objavljenih spletnih vsebin. Ki jih nove spletne strani enostavno še nimajo.

Poleg tega pa pri analizi ključnih besed, ki jo delate na začetku SEO optimizacije, lahko starejše spletne strani analizirate lastne spletne domene (in tam najdete nove potencialne priložnosti za ključne besede). Analiza novejših spletnih strani in identificiranih ključnih besed, ki jih Google povezuje z vašo internetno stranjo, ne bo pokazala nič.

SEO predznanja in razumevanje širše slike SEO optimizacije

Druga najpomembnejša točka pred zastavljanjem SEO strategije je “naliti si čistega vina” okrog tega koliko obvladate SEO (če se boste optimizacije spletnih strani lotili sami).

IZ PRAKSE: Načeloma se moji sogovorniki vrtijo okrog treh skupin. V prvo skupino dajem takšne, ki so za SEO že slišali (npr. vedo za ustrezno optimiziranje SEO naslovov, meta opisov, H oznak, optimizacije slik, itd..), v drugo skupino dajem takšne, ki so jim optimizacijo strani izvajali že drugi (in niso bili najbolj zadovoljni bodisi z rezultati, bodisi z odnosom izvajalca) in takšne, ki o SEO ne vedo še nič. Ne glede iz katere skupine prihaja moj sogovornik, me praviloma najprej zanima ali ima izdelan ter ali RAZUME načrt potrebnih aktivnosti, da bomo dosegli rezultate.

Logično je, da bodo tisti, ki bolj obvladajo SEO optimizacijo in jo tudi že izvajajo, porabili manj časa za dosego svojih ciljev. Enako kot je logično, da je treba tiste, ki želijo optimizacijo spletnih strani pospraviti pod svojo streho, obenem pa bodo SEO izvajali sami, najprej naučiti.

To, koliko predznanj in kako zelo natreniran je nekdo pri SEO optimizaciji je pomembno tudi iz vidika organizacije časa. Nekdo, ki v življenju ni napisal še niti enega SEO članka, bo, logično, porabil na začetku več časa kot nekdo, ki mu osnov ni treba razlagati.

Iz moje prakse povem, da si “po tihem” želim in zato strankam tudi priporočam, da se s SEO optimizacijo ukvarjajo vsaj 2 delovni uri na dan.

Karakter in osebnostne značilnosti vpletenih v SEO

SEO optimizacija, še posebej tam, kjer jo izvaja več vpletenih, se od drugih ekipnih dejavnosti, ne razlikuje čisto nič. Če je ena oseba konfliktna, druga vse ve, tretja dela po liniji najmanjšega odpora, četrta pa sploh ne naredi zapovedanega – potem so temu ustrezni tudi rezultati . Tako same uvrstitve na Googlu kot hitrost njihovega doseganja.

IZ PRAKSE: Če sem se pred leti, kot hudič križa, poskušal že v štartu izogibati karakterjev, ki so “težki”, dajem zadnja leta pri SEO mentoriranju, pravzaprav priložnost vsem – še posebej pa tem, “težkim” karakterjem. Ker vidim, da me ti krepijo.
Je pa res, da imam v mislih vedno opcijo, da z nekom, po hitrem postopku neham sodelovat. Zato, ker, tako kot imajo mentoriranci možnost mene odpustiti kadarkoli, imam isto možnost tudi sam.

Zasnova SEO strategije

V osnovi želite SEO strategijo zastaviti tako, da boste v vsakem trenutku imeli natančne odgovore na naslednje:

 • s katerimi ključnimi besedami ste uvrščeni na Googlu (s točno katerimi url naslovi)
 • na katerih pozicijah na Googlu ste uvrščeni s posameznimi vsebinami
 • kako težke, konkurenčne, profitabilne so ključne besede s katerimi targetirate na visoke uvrstitve na Googlu (da ne boste SEO kampanj zastavili za napačne ključne besede)
 • kako temeljito je onsite SEO optimiziran vsak posamezen url naslov
 • kako intenzivno in s kakšnimi anchor teksti gradite offsite SEO povratne povezave
 • kako napredujete pri targetiranju na celotno vertikalo na prvi strani Googla

Na spodnjih slikah poglejte kako vse te SEO informacije zastavite v eni, preprosti excel tabeli

Kako zasnujete SEO načrt, da boste vedeli s katerimi ključnimi besedami in s katerimi url-ji se nahajate na kateri organski poziciji na Googlu

seo strategija
 • v stolpcu A zasnujete seznam targetiranih ključnih besed
 • v stolpcu B identificirate iskalne volumne za vse vaše targetirane ključne besede (t.j. število mesečnih vtipkanj posameznih ključnih besed v Google)
 • v stolpcu E identificirate SEO težavnost posameznih ključnih besed (npr. podatek iz Ubersuggesta)
 • v stolpcu AD določite url naslove za vsako targetirano ključno besedo
 • v stolpcih od AO do BK enkrat mesečno zabeležite doseženo uvrstitev vašega url naslova, za vsako posamezno ključno besedo, na Googlu

Zgoraj prikazani podatki so SEO rezultati spletne strani, ki jo ravnokar spremljate (matijazajšek.com) in spletne strani, ki jo v celoti posvečam izključno optimizaciji spletnih strani (www.Seo-Praktik.si).

Kako zasnujete SEO strategijo, da boste vedeli kako natančno je onsite SEO optimizacija izvedena na vsakem posameznem url naslovu

V obstoječo tabelo, za seznamom url naslovov in doseženimi uvrstitvami na Googlu, vrinite nekaj stolpcev v katerih boste evidentirali ustrezno upoštevanje onsite SEO smernic. Kot kaže slika:

seo strategija onsite seo evidenca

Na tej sliki sem zameglil podatke o ključnih besedah in pripadajočih url naslovih, ker gre za SEO druge spletne strani kot na prvi sliki. Sliko iz drugega primera spletne strani sem namenoma prikazal zato, da vidite kakšno dodano vrednost ima, če na svoji prvi spletni strani izdelate temeljito SEO strategijo, da isto evidenco za SEO lahko zastavite tudi za ostale vaše spletne strani. Na sliki je evidenca spletne strani www.ebonitete.si, kjer je mogoče dobiti bonitetne ocene različnih poslovnih subjektov.

Ko boste v tako zasnovani evidenci kliknili na plus, se vam bodo odprli stolpci, v katerih spremljajte ustreznost onsite SEO elementov:

onsite SEO smernice

Med onsite SEO smernicami evidentirajte:

 • kako SEO ustrezno je spisan SEO naslov
 • kako ustrezno je optimiziran meta opis
 • kako ustrezno so upoštevane ključne besede v H oznakah
 • ali ste uporabili targetirano ključno besedo v prvem in zadnjem odstavku vsebine
 • kako konkurenčna je vaša spletna vsebina iz vidika količine teksta napram konkurentom
 • ali v vsebini zasledujete optimalno ponavljanje targetirane ključne besede (kw density)
 • NAMIG: dodajajte stolpce, v kolikor najdete na internetu še katero drugo onsite SEO smernico, ki se jo splača zasledovati

Zgornja evidenca je povzeta po spletni strani www.prvafina.si, ki svojim strankam, med ostalimi storitvami ponuja zavarovanje terjatev.

Kako načrtujete SEO strategijo za offsite gradnjo povratnih povezav

Do te točke izdelan načrt za SEO strategijo, na desni strani stolpcev, za mesečno vnašanimi SEO rezultati, predvidite prostor za evidentiranje backlinkov (njihovih anchorjev, tipov backlinkov glede na moč ter datum gradnje backlinkov). S to evidenco boste dobili odgovor, za vsak url posebej, ali izvajate offsite SEO optimizacijo dovolj agresivno in hitro, z ustreznimi anchorji in dovolj diverzificirano glede na različne tipe backlinkov.

Poglejte sliko, četudi so konkretni podatki na njej zamegljeni (zaradi varovanja poslovnih podatkov):

offsite SEO strategija

Na sliki sem, na desni, namenoma pustil prikazanih nekaj anchor tekstov za spletno stran Magus.si, tako, da lažje vidite kaj vam prinese natančno evidentiranje offsite SEO smernic:

 • različne barve pomenijo različne tipe backlinkov glede na njihovo moč
 • datumi gradnje backlinkov “izdajo” dinamiko gradnje backlinkov
 • evidentiranje anchorjev zagotavlja njihovo diverzifiteto in “naraven” izgled

Kako zasnujete SEO strategijo za “napad” na celotno prvo stran Googla

Kot sem že večkrat zapisal v mojih blogih, napišem ponovno:

Če se mislite SEO optimizacije spletnih strani lotiti resno, ni nobenega razloga, da, če že napadate prva mesta na Googlu, da hkrati ne bi napadali vseh prvih organskih prikazov na prvi strani Googla. Namesto potencialnih cca. 30% vseh organskih klikov, če vam bo uspelo priti na prvo stran Googla, si s tem obetate 100% organskih klikov na vaše spletne vsebine. Res, da je za večino najtežjih ključnih besed to ekstra težek podvig, ampak, če že delate SEO strategijo, zakaj je ne bi zasnovali za zasledovanje mega podviga.

Med stolpcema v katerih merite SEO težavnost in imate zabeležene url naslove za vaše targetirane ključne besede, vrinite dodaten plus. Vanj pa dodajte 10 dodatnih stolpcev za vseh 10 organskih pozicij na prvi strani Googla. Ko, in, če za posamezno targetirano ključno besedo ugotovite, da z več spletnimi vsebinami (ali več vašimi spletnimi domenami) zasedate več pozicij na prvi strani Googla, te označite. In dobili boste sliko kako uspešni ste pri “zasedanju” vseh organskih prikazov na prvi strani Googla.

Poglejte spodnjo sliko:

seo strategija dominacija na google

Na sliki je prikazana evidenca za napadanje celotne Googlove vertikale (vseh 10 organskih pozicij na Googlu). S spletno stranjo stranke Paintball-Ljubljana.si, smo z eno izmed ključnih besed (140 iskalnega volumna) na prvi Googlovi strani, z osmimi od desetih, prikazanih spletnih vsebin.

POVZETEK IZ PRAKSE: SEO poti in SEO strategij za uspeh na Googlu je verjetno toliko kot je SEO optimizatorjev. Vsak SEO optimizator se po svoje loti izvajanja optimizacije spletnih strani. Zato nima smisla energije posvečati temu, da odkrijete najboljšo SEO strategijo. Ta ne obstaja, ker ne obstaja samo ena pot za SEO uspeh.

Dobre rezultate v SEO lahko dosežete na 100 različnih načinov. Bolj pomembno kot to, da energijo posvečate raziskovanju najboljše SEO strategije, je pomembno, da SEO razumete in ga izvajate. Tistim, ki so pripravljeni cele dizertacije pisati o tem, kako je njihov SEO pristop najboljši in edinstven, pustite, da čas porabljajo za to. Sami pa se osredotočite predvsem na to, da najdete zase SEO pot, ki bo delovala za vas.

Dodatne informacije: