Enostavno in učinkovito ogrodje za izdelavo prodajno učinkovite pristajalne strani

Od učinkovitosti pristajalnih spletnih strani je odvisna konverzija spletnih strani. Po študiji Databox (vir 2) se povprečna konverzija na spletnih straneh giblje med vsega 1 in 10%, zelo redke pa so pristajalne strani, ki dosegajo konverzije višje od 30%:

pristajalne strani konverzije
Povprečne stopnje konverzij na pristajalnih spletnih straneh.

Na učinkovitost prodajne pristajalne strani vpliva ogromno elementov (vir3):

 • izbor barv na pristajalnih straneh lahko vpliva na učinkovitost kar 80%
 • dolžina tekstovne vsebine na pristajalnih straneh lahko konverzijo poveča za 220%
 • testimonials oz. izjave strank so vključene na cca. 37% pristajalnih strani
 • personalizirani pozivi k akciji (CTA-ji) konvertirajo 202% bolje kot generični CTA-ji
 • video vsebina na pristajalnih straneh prispeva k 86% večji učinkovitosti pristajalne strani
 • orodja za optimizacijo konverzij lahko k izboljšanju konverzij na pristajalnih straneh prispevajo 223% večji izplen
kaj vpliva na učinkovitost pristajalne strani
Faktorji, ki vplivajo na večjo učinkovitost prodajnih pristajalnih strani.

Spodaj je predstavljeno ogrodje za izdelavo prodajno učinkovitih pristajalnih strani.
Iz vsebinskega vidika.

Na sliki (spodaj) vidite predlog postavitve vsebinskih sklopov, ki jih od vrha pristajalne strani, postavite proti koncu pristajalne strani. Za grafiko, ustrezen izbor barv in druge elemente, ki utegnejo dodatno pozitivno vplivati na konverzije izdelane strani, namenite še dodatni premislek.

V čem se neučinkovit in učinkovit tekst na pristajalnih straneh, razlikujeta

Spodaj je predstavljena slika, ki pojasnjuje v čem se razlikujeta učinkovit marketinški tekst in neučinkovit marketinški tekst na pristajalnih straneh:

prodajno učinkovita pristajalna stran
Ogrodje za enostavno in hitro izdelavo prodajno učinkovitih pristajalnih strani iz vsebinskega vidika. Razlika med neučinkovitim in učinkovitim tekstom na pristajalnih straneh.

Bodite pozorni, da je večina pristajalnih spletnih strani, vsebinsko (tekstovno) zasnovana tako, da najprej na dolgo in široko pojasnjuje kaj ponujajo na spletni strani, čemu predstavljen produkt oz. storitev služi in kaj zmore (predstavitev funkcionalnosti), na koncu pa je, v večini primerov, podanih še nekaj argumentov zakaj bi neko storitev ali produkt obiskovalec pristajalne strani, naj kupil. To marketing copywriting stroka označuje za “bad marketing copy”.

Poglejte primer…

Ker sicer ne bi bilo pošteno, da vam sam predstavljam primere slabih praks pristajalnih strani, lepim spodaj sliko samo enega, tujega primera, sicer pa jih boste še več našli v študiji med viri, navedenimi na koncu tega zapisa (1):

Primer pristajalne strani, ki v štartu (na vrhu) vabi k pogovoru, v nadaljevanju pa ponuja hiter internet, digitalno telefonijo in televizijo!!! Prvo sporočilo (Welcome to the new frontier” ne izraža takoj koristi oz. nagovarja problema, ki jo potencialni obiskovalec pristajalne strani poskuša rešiti s ponujanimi produkti in storitvami.

Učinkovit tekst, ki na pristajalnih spletnih straneh, poskuša obiskovalca spodbuditi, da do konca pregleda predstavljeno ponudbo na spletni strani, poskuša:

 • najprej nagovoriti problem oz. težavo, ki jo ima obiskovalec vaše ponudbe
 • nato navaja postopek ali prikaz kako vaša storitev (oz. produkt) pomaga odpraviti to težavo
 • temu sledi pojasnitev obiskovalcem v čem se vaša ponudba razlikuje od drugih
 • nato zapišete pojasnilo zakaj je vaša storitev (oz. produkt) primerna za vaše obiskovalce
 • na koncu dodate vašo obljubo….

Celotna tekstovna zgodba na vaši pristajalni strani naj bo unikatna in prilagojena na rešitve in pristop, ki ga ponujate izkljčno vi.

Primer uporabe zgornjega ogrodja na pristajalni strani

Poglejte primer (iz moje nedavno nazaj izdelane pristajalne strani na kateri ponujam storitev vzpostavljanja oz. izboljšanja spletne prodaje):

primer pristajalne strani

OPOMBA: Ker različne pristajalne spletne strani na mojih internetnih straneh, testiram, je možno, da je vsebina na zgoraj predstavljeni pristajalni strani (na povezavi nad sliko), že nekoliko spremenjena.

NAMIG: Za tiste, ki vas zanima izdelava prodajno učinkovitih pristajalnih strani, ki so hkrati tudi kakovostno SEO optimizirane, priporočam postopek izdelave pristajalnih strani po naslednjih korakih:

najprej za svojo pristajalno stran najdete ustrezno ključno besedo (na katero boste s pristajalno stranjo targetirali),
nato izdelate vsebinsko in grafično zasnovo pristajalne strani,
šele nato se lotite SEO optimizacije vaše vsebine.

Na kaj paziti pri SEO optimizaciji vsebine, najdete na povezavi.

p.s.: res učinkovite pristajalne strani poskušajo čimprej na spletni strani zadovoljiti namen uporabnika. To delajo tako, da v t.i. polje above the fold (to je vidno polje ekrana, ki se pojavi pred očmi obiskovalca pristajalne strani, brez, da bi skrolal z miško) postavijo tisto funkcionalnost spletne vsebine, ki jo obiskovalci spletne strani, najprej (in v največji meri) pričakujejo.

Poglejte spodnjo sliko:

pristajalna stran ebonitete.si
Primer čimprejšnjega zadovoljevanja namena obiskovalcev, ki prispejo na spletno stran www.ebonitete.si. Obrazec za vnos podjetja kateremu želi obiskovalec spletne strani ebonitete.si preveriti bonitetno oceno se nahaja v t.i. polju above the fold.

Obiskovalci spletne strani ebonitete.si, na njej najprej pričakujejo, da bodo na strani izvedeli bonitetne ocene svojih poslovnih partnerjev.

Dodatne informacije:

 • v kolikor vas zraven izdelave prodajno učinkovitih pristajalnih strani zanima še celovita izdelava spletnih strani, priporočam storitve agencije Magentia, na povezavi
 • za potrebe samostojnega izvajanja optimizacije vaših spletnih vsebin, priporočam brezplačni SEO tečaj na povezavi

Video o sestavnih elementih visoko konvertirajočih pristajalnih strani:

Viri:

1 – 11 Examples of Horrible Landing Pages (and the Spooky Tales of Conversion They Tell)
2 – 19 Landing Page Statistics To Improve Your Strategy
3 – Landing Page Statistics and Trends 2022