Kaj je spletni marketing in kako ga izvajamo na www.ebonitete.si in www.prvafina.si

Na spletnih straneh www.ebonitete.si in www.prvafina.si izvajamo različne aktivnosti v sklopu spletnega marketinga. V kolikor vas zanima katere, vas vabimo k branju.

Kaj je spletni marketing

Spletni marketing je le del digitalnega marketinga in vključuje različne oblike marketinških aktivnosti. Že prvi del besedne zveze “spletni marketing” nam pove, da gre za uporabo marketinških strategij na spletu in za obstoj potrebuje internetno povezavo. 

V uvodu smo že omenili, da je spletni marketing le del digitalnega marketinga. Ugotavljamo, da se ju v praksi pogosto enači, zato želimo na tem mestu izpostaviti bistveno razliko. Ločuje je glavna značilnost in sicer ta, da spletni marketing za opravljanje funkcijo potrebuje delujočo internetno povezavo. Spletni marketing vključuje elemente: spletna stran, optimizacija spletnih strani (SEO), Google oglaševanje, YouTube oglaševanje, oglaševanje na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Tik Tok).

Medtem pa lahko digitalni marketing predstavimo na način, ki omogoča digitalno oglaševanje produktov in storitev s pomočjo uporabe digitalnih tehnologij (računalniki, pametni telefoni, tabelice itd.). Med strategije digitalnega marketinga sodijo e-mail marketing, vsebinski marketing, sms marketing, oglaševanje na digitalnih panojih/LCD zaslonih itd.

Spletni marketing se od klasičnega marketinga razlikuje po tem, da poteka na spletu. Klasični marketing oziroma tradicionalni marketing predstavlja obliko trženja, ki so jo lahko zasledimo prav na vsakem koraku. Vključuje oglaševanje v tiskanih medijih, na televiziji, radiu, s pomočjo plakatov, posterjev itd.

 Kako poteka merjenje rezultatov v spletnem marketingu

Spletni marketing oz. natančneje digitalni marketing omogoča, da lahko vse marketinške akcije učinkovito merimo. Uporaba metrik CTR, CPO, ROAS (tudi drugih) omogoča, da spremljamo, koliko uporabnikov spleta je videlo naš oglas in nanj kliknilo ter koliko od njih je izvedlo konverzijo (prijava na demo testiranje, nakup izdelka/storitve itd.). 

Na podlagi metrik ugotavljamo katera oblika oglaševanja je za nas najbolj primerna in temu prilagajo tudi višino finančnega vložka (oglaševalski denar) v posamezne oglaševalske kampanje.

metrike-oglaševanje-spletni-marketing
Vir: Google

Slika [zgoraj] prikazuje metrike specifične kampanje in sicer število klikov, prikazov, povprečen CTR in povprečno pozicijo. S pomočjo teh metrik ugotavljamo uspešnost posameznega oglasa, čeprav je za uspešnost oglasa v obzir potrebno vzeti še podatek o tem, koliko časa povprečen uporabnik preživi na spletni strani zatem, ko je kliknil na oglas ter podatek o povprečnem številu strani, ki jih obišče.

V kolikor z metrikami nismo zadovoljni, se lahko na področju spletnega oglaševanja odzivamo precej hitro in se na podlagi rezultatov prejšnje kampanje odločamo, kako se bomo lotili nove kampanje in kaj vse je pri obstoječem oglasu potrebno spremeniti in spremembe upoštevati pri postavitvi novega oglasa.

Novi pristopi razmišljanja, testiranje, analiza, sprememba in ponovitve so za nas ključne, kadar se lotevamo spletnega oglaševanja.

Kako izvajamo spletni marketing na www.ebonitete.si in www.prvafina.si

Spletni marketing na www.ebontiete.si in www.prvafina.si izvajamo zelo premišljeno, hkrati pa z oglaševalskim denarjem preudarno “rokujemo”. To pomeni, da sredstev za oglaševanje ne uporabljamo za 1000 in 1 marketinško aktivnost. Izkazalo se je namreč, da prisotnost na vseh možnih spletnih kanalih za podjetji Prvo bonitetno agencijo in Prvo finančno agencijo, ni primerna.

spletni-marketing-ebonitetesi-prvafinasi

Prva bonitetna agencija je že pred leti razvila bonitetno aplikacijo EBONITETE.SI (bonitete prijava v aplikacijo), katera omogoča redno preverjanje bonitetne ocene specifičnega ali več poslovnih partnerjev, s katerimi podjetje namerava vstopiti v nov posel. Poleg tega aplikacija omogoča dostop do vseh poslovnih informacij za vse poslovne subjekte v Sloveniji pa tudi v tujini.

Medtem, ko je Prva finančna agencija odlično poznana po profesionalnem in učinkovitem izvajanju unovčevanju terjatev. Nudi specifične finančne storitve kot so: odkup terjatev/prodaja terjatev, faktoring/factoring, zavarovanje terjatev itd.). S svojimi storitvami je pripomogla k boljšemu poslovanju mnogih podjetij, ki skrbijo za stalno likvidnost, kar jim omogoča tudi uporaba omenjenih finančnih storitev.

Kot je mogoče razbrati, se v obeh podjetjih ukvarjamo s ponudbo storitev, katere zaradi specifičnosti ne oglašujemo na vseh možnih spletnih kanalih, temveč izbiramo (za nas) najbolj primerne kanale klasičnega, spletnega oz. bolj natančno digitalnega marketinga.

Spletnega marketinga smo lotili zelo premišljeno. V uvodni fazi procesa smo preučili stanje na marketinškem področju in nastop na spletu. Pri tem smo upoštevali lastne potenciale ter izzive, na katerih smo zgradili pot do spletne prepoznavnosti.

Zatem smo pripravili marketinški načrt, kjer smo zajeli aktivnosti, ki smo jih želeli izvajati v sklopu spletnega marketinga. To je pomenilo tudi upoštevanje sprotnih modifikacij glede na spremembe na trgu ter potrebo po dodatni “delovni sili”. 

Poleg kanalov, na katerih nastopamo, marketinški načrt vključuje tudi višino sredstev za oglaševanje (angl. “marketing budget”).

V Prvi bonitetni agenciji in Prvi finančni agenciji (trenutno) izvajamo spletni marketing na Googlu, Facebooku in Linkedinu. Največ pozornosti pa namenjamo SEO optimizaciji. Pri tem vsebinski marketing igra veliko vlogo, saj je prav vsebina tista, s katero ustvarjamo boljšo prisotnost na internetu.

O tem, kako pomembna je SEO optimizacija smo pisali že v prispevku “Kako poteka SEO optimizacija na www.ebonitete.si in www.prvafina.si”. Med drugim smo omenili tudi to, da nam SEO optimizacija omogoča, da se posamezna spletna stran za izbrane ključne besede (npr. bilanca stanja, bonitetne ocene itd.) pojavlja na prvih mestih med rezultati na Googlu.

V tokratnem prispevku smo želeli na kratko razložiti, kaj je spletni marketing in kako ga izvajamo na spletnih straneh www.ebonitete.si in www.prvafina.si. Kot je mogoče razbrati, smo se spletnega marketinga lotili premišljeno in ugotovili, da ni potrebe po tem, da smo prisotni na vseh možnih spletnih kanalih. Bolj pomembno je to, da med obstoječimi izbiramo takšne, ki pripomorejo k doseganju naših ciljev.

Preverite še druge zanimive vsebine, ki naslavljajo tematike povezane z osnovno dejavnostjo podjetja Prva bonitetna agencija d.o.o. in Prva finančna agencija, d.o.o.:

1- Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

2- Financiranje podjetij na Seo-praktik.si

3 – Odkup terjatev/prodaja terjatev na Večer.com 

4 – Bonitetna ocena podjetja na RS Biro

5 – Bonitete na SRRS

6 – Plačilna nedisciplina na Večer.com

7 – Likvidnost podjetja na Seo-praktik.si

8 – Bonitete na Večer.com

9 – Bonitete podjetij na ŠGZ