Spodaj je opisano kako poteka moje  mentorstvo za bloganje in SEO za organski nastop na Googlu.
Mentorstvo (v večini primerov) traja največ pol leta.

.

V prvih treh mesecih naučim onsite SEO:

.

 • analiza ključnih besed (kako iščemo in sortiramo ključne besede, na katere se splača pripravljati spletno vsebino); kako naredimo long tail research in topical researchmentorstvo za bloganje in SEO
 • kako pripravljamo money site vsebine, kako opisujemo produkte in storitve za e trgovine in lead generation strani, kako pišemo blog zapise na long taile,…
 • kako sami vnašamo vsebine v Googlov index in kako sami preverjamo rezultat svojega dela
 • kako zastavimo konstantno rast spletnega prometa skozi onsite SEO in blog
 • pokažem kako zastavimo stran za boljšo konverzijo
 • pokažem kje in kako spremljamo rast svojega dela
 • če ostane čas – dodamo še email marketing (povezavo vsebin v naravno večanje baze prejemnikov naših vsebin čez email marketing (mailchimp))

.

V drugem tromesečju naučim offsite SEO tehnike:

.

 • pokažem vse priložnosti za gradnjo povratnih povezav (white hat, black hat in vse vmes)
 • postavimo orodje za spremljanje pozicij za ključne besede
 • nastavimo evidenco za spremljanje povratnih povezav
 • razložim pomembnost spremljanja anchor teksta
 • razložim kako v največ 15 minutah sestavljati podporne članke
 • razložim kako pravilno gradimo svoj network
 • v zadnjem mesecu sodelovanja razložim priložnost “upscaling-a” (kako lahko vsa osvojena znanja pohitrimo in združimo).
  Po potrebi (če je trg res konkurenčen), se pogovorimo o morebitni priključitvi mrežam mojih mentorjev (iz tujine).

.

Če se naše energije ujamejo, s partnerji sodelujem naprej (share revenue, provizija,….), tudi po končanem mentorstvu.

.

.

.Kako deluje moje mentorstvo za bloganje in SEO
v praksi?

.

.

Enkrat tedensko se za najmanj eno uro dobimo čez Hangoutse (delimo ekrane, postavim naloge, cilje, razložim vse korake kako in kaj delati,..).
Na naslednjem Hangouts sestanku pregledamo rezultate in si zadamo nove naloge.
Vmes sem na voljo čez e pošto ali telefon v roku 24 ur.

.

Priporočam za spletne trgovine, affiliate spletne strani, lead generation spletne modele, bloge, adsense,…
Vse kar razložim in pokažem, dnevno izvajam sam na svojih spletnih straneh.

.

ME ZANIMA

.

p.s.: z dolgoročnimi interesenti sodelujem ekskluzivno – mentorstvo in morebitno nadaljnje sodelovanje sklenem v vaši dejavnosti, izključno z vami.

Če nišo že pokrivam s partnerjem, ki z mano sodeluje na dolgi rok, ne sklenem več novega sodelovanja.

.

.

Največkrat vprašate

(za odgovore kliknite na vprašanja):

.

Zakaj mentorstva za bloganje in SEO ne izvajam na provizijo?

Mentorstvo za pravilno izgradnjo bloga in SEO začnem s prvim dogovorjenim terminom. Že v prvem mesecu sodelovanja z mentoriranci delim večino mojih aktualnih orodij, s katerimi raziskujem long tail in generične besede, postavim evidenco za začrtano smer aktivnosti in merila za spremljanje rezultatov. Zraven tega, dobijo moji mentoriranci, že v prvem mesecu tudi mojo aktualno anchor text razporeditev, long tail analizo in topical kw research ter en kup dobrih praks in izkušenj, ki jih vsak dan, pri svojem delu, uporabljam sam.

Mentoriranje imam zastavljeno tako, da ga lahko mentoriranci prekinejo katerikoli mesec sodelovanja in vsak mesec sproti povedo ali gremo naprej. Niti ne vprašam za razloge, če nekdo želi prekiniti. Če mentoriranec oceni, da moje izkušnje niso dodana vrednost, njegovemu spletnemu poslu, pač prekine sodelovanje.

Provizijsko sodelovanje sklepam s partnerji, s katerimi sodelujem dlje časa. Največkrat po končanem mentoriranju.

Če kaj pomaga, interesente za mentoriranje, tudi s ponosom napotim do mojih aktualnih partnerjev in partnerjev, ki so pri meni opravili mentoriranje.

Kaj se zgodi, če se ne morem udeležiti enega izmed določenih terminov mentoriranja?

Mentoriranja opravljam preko Googlovih hangoutsov (z namenom, da si delimo ekrane). Termine mentoriranj (dan in uro v tednu) dogovorimo na začetku sodelovanja, če pa se slučajno kdaj zgodi, da vi ali jaz, ne moremo na dogovorjen termin, biti udeleženi (zaradi npr. praznika, počitnic, bolezni, službenih obveznosti, nepredvidenih dogodkov), si v skupen koledar zapišemo uro mentoriranja v dobro. Zapisane termine in ure mentoriranj v koledarju si čez Googlov koledar, delimo, tako, da smo oboji seznanjeni z evidenco ur.

Največkrat ure v dobro partnerji pokoristijo pri offsite SEO, ko imajo na voljo neizkoriščene ure, da uporabijo mojo mrežo za gradnjo backlinkov.

Kako bom vedel, da v svojem razvoju posla napredujem? Da se mi splača nadaljevati mentoriranje do konca?

Nikogar ne zavezujem k temu, da mora iti skozi vseh 6 mesecev mentoriranja.

Kot podjetnik, pa vam bo v zvezi z vašim napredkom, sigurno pomagalo dvoje: vaš lasten občutek ali gre za prodajanje megle ali izkušnje in pa metrike, ki jih nastavim, da spremljamo rast vašega posla. Ne spremljamo klasičnega obiska na spletni strani po enem blog zapisu, ampak uvrstitev vsakega članka na prvih straneh Googla na točno določene in ustrezne informativne oz. nakupne ključne besede. Za vsak vaš zapis spremljamo prvo uvrstitev v Googlu in si damo oceno. Zapisom, uvrščenim od 1. do 5. mesta, na prvi Googlovi strani, damo oceno 5, štirico dobijo zapisi od 6. do 20. mesta, od 21. mesta naprej pa zapis ponavljamo.

Koliko stane mentoriranje?

Za storitev mentoriranja imam izdelan cenik, v katerem partnerjem podam ceno mentoriranja na mesec. Ker pa prihajate interesenti za mentoriranje iz čisto različnih dejavnosti in s povsem različnimi predznanji, ponudbo za mentoriranje, podam po prvem telefonskem pogovoru z vami. Ko ocenim zahtevnost projekta (tudi glede na konkurenco). Brez telefonskega razgovora (s samo komunikacijo čez e pošto), cene ne podam.

Ali obstaja kakšna pogodba o sodelovanju oz. mentoriranju?

Da. Pripravljen imam osnutek pogodbe, da si lažje predstavljate kako poteka sodelovanje z mano. Osnutka pogodbe, pa tako kot cene mentoriranja, ne pošiljam preko elektronske pošte, če predhodno ne opravim z vami pogovora čez telefon.

.